Секція
Голова
Заступник
Секретар
1. Моделювання та інформаційні
технології в оподаткуванні
Росоловський Володимир Миколайович,
Заступник Голови ДПА України, к.т.н.
т.(044) 212-50-49, 247 –33-17
Семирга Михайло Іванович, Начальник Головного управління інформатизації та обліку ДПА України т. (044) 212-50-03, (044) 247-81-98
Костіна Ніна Іванівна,
д.е.н., професор кафедри податкової політики Академії ДПС України т.(044) 266 - 43 - 89
Редич Олександр Володимирович, Начальник інформаційно-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України (Академія ДПС України)т.(8-297) 51-0-98
redich@asta.edu.ua
Підсекція "Економіко-математичне моделювання"
Ревенко Валерій Лук’янович, д.е.н. , провідний науковий співробітник Міжнародного Науково-навчального центру ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем НАН України і Міністерства освіти і науки України т.(044)266-40-47, (044) 573-83-61
vrevin@ irtc.uran.net.ua
Скрипник Андрій Васильовичк,
ф.-м.н. , професор кафедри вищої математики і математичних методів в економіці Академії ДПС України(8 -297) 62-4-20 marina1@svitonline.com
2. Правове забезпечення інформаційних технологій
Антипов Володимир Іванович,
к.ю.н, доцент, директор Науково-дослідного інституту фінансового права, (Академія ДПС України)
(8 -297) 61-4-48
Попович Володимир Михайлович,
д.ю.н., директор науково-дослідного Центру з проблем податкування(Академія ДПС України
Усатий Григорій Олександрович,
к.ю.н., доцент, заступник начальника відділу аналізу, прогнозування, попередження та розкриття податкових злочинів науково-дослідного Центру з проблем оподаткування (Академія ДПС України)
(8-297) 60-552
3. Банківські інформаційні системи
Романенко Віктор Демидович,
д.т.н., професор, заступник директора ННК "Інститут прикладного системного аналізу"
(044) 294 – 39 – 87
Ситник Ніна Василівна,
к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем в економіці (КНЕУ)
т. (044) 446-24-81
Пернарівський Олександр Васильович,
к.е.н., доцент кафедри державних фінансів Академії ДПС України
4. Інформаційні системи і технології в економіці
Ільченко МихайлоЮхимович,
д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національний технічний університет України "КПІ"
т.(044) 274 - 62 - 13
Яцишин Юрій Володимирович,
к.ф.-м.н., завідувач кафедрою інформаційних систем і технологій Академії ДПС України
(8-297) 60 -3 - 38
Сафронова Ірина Олексіївна,
Ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України
(8-297) 60 -3 - 38 safron2001@ukr.net
5. Системи та технології підтримки прийняття рішень
Ситник Віктор Федорович,
д.е.н., професор, завідуючий кафедрою інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету (КНЕУ)т.
(044) 446-24-81sitnik@kneu.kiev.ua
Ріппа Сергій Петрович професор,
д.е.н. , зав. відділом науково-дослідного Центру з проблем оподаткування(Академія ДПС України)
(8 -297) 61 - 3 - 38 rippa_serg@yahoo.com
Погорєловська Ірина Дем’янівна,
к.е.н., завідуюча лабораторією програмного забезпечення Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України (Академія ДПС України)
(8-297) 51-0-98pi@ufei.ukrsat.com
6. Інформаційні технології в освіті
Гриценко Володимир Ілліч,
к.т.н., директор МННЦ ЮНЕСКО, член-кор. АТН Українит.
(044) 266-25-49ф.(044) 266-15-70vig@dlab.kiev.ua
Жарких Юрій Серафимович,
д.т.н.Національний університет ім Шевченкат
.(044) 234-31-04 (Uninet)
Биков Валерій Юхимович
д.т.н., професор, директор інституту засобів навчання АПН України
Журавський Вадим Лаврентійович,
к. держ.упр., доцент, начальник навчально-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України (Академія ДПС України)т.
(8-297) 51-0-98vzhur@yahoo.com
7. Інформаційна безпека
Широчин Валерій Павлович,
д.т.н. , професор професор кафедри обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "КПІ"т.
(044) 441-12-18, (044) 241-72-99
Анкудович Г.Г.,
к.т.н., доцент, начальник відділу інформаційної безпеки Департаменту розвитку та модернізації ДПА України
т. (044) 462-07-29
Антоненко Володимир Мефодійович,
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС Українит.
(8-297) 60-3-38