На секційному засіданні НПК виступили з доповідями 7 учасників, які висвітлили найбільш актуальну проблематику секції №2:
1. Організаційно-правове забезпечення модернізації ДПС України (питання теорії і практики з погляду методології системного підходу) - доповідач Цимбалюк В.С., к.ю.н., начальник відділу НДЦ ПО АДПСУ.
2. Информационно-правовое обеспечение деятельности Интерпола в сфере борьбы с незаконным оборотом денежных средств для организации противодействия легализации незаконных доходов. - доповідач Муртазаєва Г. Н., к.е.н., доцент кафедри фінансового права АДПСУ.
3. Порівняльний аналіз законодавства США та України про комп'ютерні злочини. - доповідач Іванцов В.В. курсант АДПСУ.
4. Організаційно-правове забезпечення моніторингу інформаційно-управлінських архітектур підприємств. - доповідач Танченко С.М., викладач Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.
5. Інформаційні технології і фіктивне підприємництво. - доповідач Дудник Л.М., ст. викладач кафедри організації ОРД АДПСУ.
6. Дослідження впливу змін у митному законодавстві та тенденції розвитку зовнішньоекономічних операцій. - доповідач Мамрюк Н.В., викладач Академії митної служби України.
7. Роль інформаційних технологій у правовому регулюванні детінізації відносин торговельного сектора економіки. - доповідач Грищенко В.В., м.н.с. НДЦ ПО АДПСУ.
На підставі обговорення вищезазначених доповідей прийнято рішення: рекомендувати їх до опублікування у збірнику матеріалів конференції; матеріали науково-практичної конференції активно використовувати у навчальному процесі АДПСУ та посилювати взаємодію (співпрацю) учасників конференції стосовно інформаційного обміну.

Керівники секції:
Антипов В.І., к..ю.н., доцент (голова)
Попович В.М., д.ю.н., доцент (заступник)
Усатий Г.О. к.ю.н., доцент (секретар)

на головну

на початок