На засіданні секції були заслухані такі доповіді:

1. Ситник Н.В.Технологія Data Mining у комерційних банках.
2. Коляда Т.А., Прозоров Ю.В. Застосування коефіцієнтного аналізу для оцінки депозитної агресивності найбільших банків України.
3. Пернарівський О.В. Вклади в національній та іноземній валюті. Чому надати перевагу.
4. Ситник Н.В, Бодрий О. Методи прийняття рішень у валютному дилінгу з використанням технології Data Mining.
5. Притаманова О.М. Нейронечітка модель оцінки кредитного ризику.
6. Тимошенко О. Проблеми впровадження сховищ даних у банківських установах.
7. Череднічок В.М. Технологія оброблення інформації в ієрархічній територіально-розподіленій системі банку.
8. Антонова О.В. Використання інформаційних технологій при здійсненні міжнародних розрахунків.

Доповіді, що були заслухані на конференції, можна за їх тематикою розділити на дві групи:
· Проблеми впровадження інтелектуальних аналітичних задач в банках на базі технології Data Mining;
· Моделювання фінансових потоків та прогнозування діяльності банку.
Тематика представлених доповідей свідчить, що розвиток банківських інформаційних технологій пройшов стадію автоматизації транзакційних задач. На сучасному етапі актуальними є напрямки впровадження імітаційного моделювання для прогнозування фінансових результатів комерційних банків, побудова сховищ даних та застосування OLAP-технологій для створення інформаційно-аналітичних систем банку на базі технології Data Mining та систем підтримки прийняття рішень, використання нейронних мереж і теорії числових рядів для прогнозування фінансових потоків.

До рішення конференції:
Вважати за доцільне спрямувати інтереси держави на підтримку досліджень і практичних розробок з наступних напрямків:
· Системного аналізу фінансового ринку при багатокритеріальних цільових функціях, конфліктних економічних інтересах і невизначеності доходів національної економіки;
· Розробки методик та інформаційних технологій для короткострокового та середньострокового прогнозування динамічних процесів в банківському бізнесі.
· Розробки методик інтелектуального аналізу діяльності банків на основі технології Data Mining.

Організаційні питання:
Враховуючи те, що банківський сектор економіки є одним з передових щодо впровадження сучасних інформаційних технологій, а також має інформаційні зв'10:03 23.06.2003язки з інформаційними системами податкових органів, вважати за доцільне залучати до участі в конференції більшу кількість фахівців з банківських інформаційних технологій. Для цього необхідно підсилити рекламу конференції та доводити інформацію про неї до співробітників інформаційних підрозділів банку.
Звернути увагу на те, що деякі тези доповідей, які за тематикою пов"язані з банківською сферою, чомусь були включені в програми роботи по іншим секціях.

Керівники секції:

Ситник Ніна Василівна, к.е.н., доцент, кафедра інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету
Пернарівський Олександр Васильович, к.е.н., доцент, кафедра державних фінансів Академії ДПС України

на головну

на початок