На засіданні секції були заслухані такі доповіді:

1. Інформаційні системи вищих навчальних закладів
Завада Олександр Петрович, к. ф.-м. н. (Львівський національний університет ім.Івана Франка)
2. Проблеми впровадження дистанційного навчання у систему підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби України
Журавський Вадим Лаврентійович, к.держ.упр., доцент, (Академія ДПС України)
3. Використання проектного менеджменту в освіті та дистанційному навчанні
Лендюк Тарас Васильович, аспірант (Тернопільська академія народного господарства)
Ріппа Сергій Петрович, д.е.н., професор, начальник лабораторії Науково-дослідного центру з проблем оподаткування (Академії ДПС України)
4. Навчально-науково-виробничий комплекс "Академія дистанційної освіти"
Журавльов Андрій Володимирович, заст. директора ІАМ при УАДУ
5. Організація віртуального середовища освітніх ресурсів та досвід створення інформаційного порталу "РІДНА ШКОЛА"
Данилова Ольга Василівна, аспірант (Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України)
6. Системний підхід до проектування динамічних моделей у дистанційних курсах
Степаненко Юрій Валерійович, аспірант (Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України)
7. Складові частини дистанційного курсу
Дибкова Л.М. (Київський національний економічний університет)
8. Комп'ютерне тестування як елемент процесу дистанційного навчання
Пильник Тамара Іванівна (Академія ДПС України)
9. Інформаційні технології та формування ціннісних орієнтацій - честі та гідності особистості податківця у процесі навчання
Ковальчук Вячеслав Ростиславович, здобувач; Суббот Анатолій Іванович, к.пед.н., доцент; Жаров Анатолій Іванович, к.філос.н., професор (Академія ДПС України)
10. "Використання відео конференцій в навчальному процесі дистанційної форми навчання державних службовців"
Журавльов Андрій Володимирович, заст. директора ІАМ при УАДУ
11. Проблеми впровадження інформаційних технологій у професійну підготовку курсанта-податківця
Бірюков Георгій Михайлович, к.ю.н., доцент; Медвідь Федір Михайлович, к.ф.н., доцент (Академія ДПС України)
12. Використання інформаційних технологій для інтенсифікації навчального процесу під час викладання курсу "Спецтехніка в ОВС
Бондаренко Людмила Миколаївна, к.ф.-м.н., доцент (Академія ДПС України)

Рекомендувати до друку у фаховому виданні:

НТУ "КПІ" (Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України)
1. Доповідь Журавльова Андрія Володимировича (Інститут адміністративного менеджменту при Українській Академії державного управління при Президентові України) "Використання відео конференцій в навчальному процесі дистанційної форми навчання державних службовців"

Пропозиції до рішення конференції:

З метою поєднання зусиль в галузі розвитку дистанційної форми навчання в Україні та для підвищення ефективності роботи з реалізації проектів з дистанційної освіти, рекомендувати зацікавленим навчальним та науковим і виробничим закладам приєднуватись до Навчально-науково-виробничого комплексу "АКАДЕМІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ".
2. Для організації віртуального середовища освітніх ресурсів та більш ефективного використання інформаційних ресурсів Інтернет в освітній діяльності доцільно створювати інформаційні портали.

Секретар секції "Інформаційні технології в освіті":

Журавський В.Л., к. держ. упр., доцент, начальник навчально-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України, Академія ДПС України

на головну

на початок