При підготовці конференції зареєстровано:

1. Потенційних учасників - 327 чол.
2. Фактично прийняло участь -260 чол.
3. Кандидатів наук - 88 чол.
4. Докторів наук- 24 чол.
5. Здобувачів, аспірантів -33.
6. Викладачів ВУЗів України та спеціалістів різних галузей народного господарства -115.
Виступили на пленарних та секційних засіданнях:
1. Академія ДПС України - 82 чол.
2. КНЕУ - 44 чол.
3. Інші - 134 чол.


  • Загальні результати
  • Наукові результати
  • Рішення оргкомітету конференції

Організаторами конференції традиційно виступили Державна податкова адміністрація України, Академія ДПС України, Київський національний економічний університет (КНЕУ), Націонаьний технічний університет "Київський політехнічний інститут" (КПІ).

©Національна академія ДПС України, 2003