ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Росоловський В.М., заступник Голови ДПА України, к.т.н.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ

Мельник П.В.,
ректор Академії державної податкової служби України, заслужений економіст України,
д.е.н., професор
Згуровський М.З.,
ректор Національного технічного університету України “КПІ” , академік НАН та АПН України, д.т.н., професор
Ситник В.Ф.,
завідуючий кафедрою інформаційних систем в економіці КНЕУ, д.е.н., професор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на головну

на початок

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Білоус В.Т.,
заступник начальника податкової міліції - начальник Управління внутрівідомчого контролю по боротьбі з корупцією та безпеки працівників ДПС України , к. держ. упр., професор
Онищенко В.А.,
перший проректор Академії ДПС України
Тарангул Л. Л.,
проректор з наукової роботи Академії ДПС України, к.г.н., доцент
Накай А.І.,
директор Центру перепідготовки та підвищеннякваліфікації кадрів ДПС України Академії ДПС України
Антипов В.І.,
директор Науково-дослідного інституту фінансового права Академії ДПС України, к.ю.н., доцент
Ріппа С.П.,
завідуючий відділом інформацйно-облікових систем Науково-дослідницького центру з проблем оподаткування Академії ДПС України, д.е.н., професор
Костіна Н.І.,
професор кафедри податкової політики та оподаткування кадемії ДПС України, д.е.н, професор.
Ільченко М.Ю.,
проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ”, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор
Ревенко В.Л.,
провідний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем НАН України і Міністерства освіти і науки України, д.е.н., професор
Гриценко В.І.,
директор Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем НАН України і Міністерства освіти і науки України, к.т.н.
Широчин В.П.,
професор кафедри обчислювальтої техніки НТУУ "КПІ", к.т.н., професор
Редич О.В.,
начальник інформаційно-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України Академії ДПС України
Журавський В.Л.,
начальник навчально-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України Академії ДПС України, к.держ.упр.
Яцишин Ю.В.,
завідуючий кафедрою інформаційних систем і технологій Академії ДПС України, к.ф-м.н., доцент
Москаленко В.М.,
начальник Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби ДПА України
Семирга М.І.,
начальник Головного управління інформації та обліку ДПА України
Сердюк Н.П.,
заступник начальника Головного управління інформації та обліку, начальник управління ведення Центральної бази даних ДПА України
Катерноза К.О.,
начальник Управління розвитку інформаційної інфраструктури Департаменту розвитку та модернізації ДПА України
Анкудович Г.Г.,
,начальник відділу інформаційної безпеки Департаменту розвитку та модернізації ДПА України, к.т.н., доцент

Оргкомітет: centr@ufei.ukrsat.com
Секретаріат оргкомітету:(04497) 62-588
Мацелюх Н.П.(04497) 51-098 Погорєловська І.Д., к.е.н.
pi@ufei.ukrsat.com