Н.Г. Калєніченко
ДПА України

 • ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ
 • Історично склалося так, що податки були і залишаються невід'ємним атрибутом держави.
  Оподаткування є інструментом для державного регулювання економіки, формування доходів бюджету, стимулювання науково-технічного прогресу тощо.
  Головна особливість державної податкової служби полягає у високій динаміці проблемної сфери, необхідності швидкого реагування на зміни в економічному і законодавчому полі. Від ефективності роботи податкової служби значною мірою залежить наповнення дохідної частини бюджету країни.
  Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.
  Саме на стадії державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності у вигляді податкового обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів), де формується авторитет платника податку та встановлюються ризикові (фіктивні, одноденні) фірми, визначаються суб'єкти господарської діяльності, які свідомо сплачують податки та обов'язкові платежі, і розпочинається податковий контроль.
  Питання державної реєстрації суб'єктів господарювання на сьогодні врегульовуються більше ніж 100 законами та нормативно-правовими актами України, якими визначається механізм прведення державної реєстрації суб'єктів господарювання залежно від організаційно-правової форми чи виду діяльності; 24 міністерства та відомства, органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо проведення реєстраційних процедур.
  Існуюча система державної реєстрації передбачає необхідність створення відомчих реєстрів та переліків юридичних і фізичних осіб для забезпечення діяльності органів виконавчої влади, що унеможливлює створення єдиної (для органів державного управління та місцевого самоврядування) системи реєстрації та обліку юридичних і фізичних осіб.
  Для забезпечення єдиного державного автоматизованого обліку платників податків і контролю за додержанням податкового законодавства України органами державної податкової служби формується та ведеться база даних платників податків, яка складається з єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та єдиного банку даних про платників податків - фізичних осіб.
  Інформаційні ресурси державної податкової служби у своїй основі містять податкову, статистичну, довідкову інформацію, яка безпосередньо формується на різних рівнях податкової служби, а також відомчу інформацію інших державних органів, що надходить у процесі міжвідомчого обміну інформацією. Дані, що накопичуються та функціонують в інформаційній системі податкової служби, використовуються винятково для обліку: платників податків незалежно від організаційно-правової форми, виду діяльності; одержаних доходів; об'єктів оподаткування, а також обліку повноти та своєчасності сплати податків та інших обов'язкових платежів; з метою прогнозування макроекономічних показників для оцінки наслідків впровадження нових положень законодавчої бази, планування і виконання функцій податкового аудиту, ефективної боротьби з ухиленням від сплати податків і скорочення розмірів тіньової економіки сприяє підвищенню ефективності діяльності податкових органів та взаємодії з платниками податків.
  Саме Законом України "Про державну податкову службу в Україні" на органи державної податкової служби покладено завдання щодо формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО), який на сьогодні включає 20 млн. записів про фізичних осіб, які мають обов'язки зі сплати податків та понад 270 млн. записів про отримані доходи фізичними особами, сплачені ними податки, види діяльності та інше, а також із формування та ведення Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб, який, включає біля 850 тис. записів, що містять реєстраційні, адресні дані, належність до реєстрів - на додану вартість, неприбуткових організацій, представництв нерезидентів, великих платників та інших, у тому числі інформацію про ліквідовані підприємства.
  Сьогодні існування Єдиного банку даних про платників податків дає можливість:
  - забезпечити інформаційний базис для створення дієвої та ефективної загальнонаціональної системи податкової служби;
  - попередити, у більшості випадків, створення так званих "фіктивних" підприємств, зменшення обсягів "тіньової економіки", що, у свою чергу, впливає на зміцнення економіки держави;
  - суттєво покращити методи податкового адміністрування, на якісно новому рівні здійснювати системний аналіз для прийняття економічно обґрунтованих рішень щодо реалізації податкової політики України;
  - створити умови для добровільного виконання податкового законодавства платниками податків на підставі розуміння справедливості податкової системи.