О.В. Лещенко
ДПА у Дніпропетровській області

  • УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ Й АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ
Сьогодні ми презентуємо систему "Моніторинг інформації", розроблену фахівцями ДПА у Дніпропетровській області.
З розвитком новітніх технологій, у тому числі - інформаційних, процеси автоматизації є одним з головних факторів у підвищенні ефективності праці, практично у всіх сферах діяльності, особливо пов'язаних з обробкою великих обсягів інформації.
Обробка й контроль за надходженням інформації з районних ДПІ на обласний рівень та подальша передача зведеної інформації до ДПА України на сьогодні є одним із трудомістких процесів. Він потребує багато часу як у інспекторів обласного рівня, так і районного.
Процес виконання контрольного завдання ДПА України може бути відображений у вигляді наведеної схеми.
Ми пропонуємо більш детально розглянути етап обробки та зведення інформації на обласному рівні.
Інформація надходить від районних ДПІ. Програмою поштового розбору файли з певною маскою копіюються до каталогу відповідного користувача. Якщо файл не відповідає жодній з існуючих масок файлів, то він потрапляє до каталогу нерозпізнаної інформації. Така інформація не доходить до адресата. Таким чином, виникає можливість втрати частки інформації.
Процес зведення контрольного завдання інспектором обласної ДПА можливо представити у вигляді схеми, наведеної на слайді. Інформація надходить від районної ДПІ. Інспектор обласної ДПА періодично перевіряє каталог вхідної інформації на наявність потрібних файлів. Якщо файли надійшли, то перевіряє маску та структуру цих файлів. Крім того, різними програмами контролю перевіряються дані всередині файлів. Якщо не виконані встановлені умови, то інспектор обласної ДПА у телефонному режимі дає розпорядження райДПІ виправити дані та переслати контрольне завдання.
Така послідовність дій може повторюватись по декілька разів на день, тобто має циклічний характер, а саме:
- періодичний перегляд каталогу вхідної інформації;
- перевірка відповідності маски та структури файлів;
- перевірка даних у файлі;
- періодичне оповіщення райДПІ.
Тільки за умови отримання правильної інформації від усіх райДПІ інспектор облДПА формує зведений файл і передає його до ДПА України.
Полегшити роботу інспекторів обласної ДПА щодо зведення інформації можливо у разі автоматизації процесу контролю за отриманням інформації з районного рівня, її перевірки, зведення та передачі до ДПА України
Система "Моніторинг інформації" призначена саме для контролю строків надання інформації від районних ДПІ та перевірки параметрів контрольних файлів. У системі існує можливість підключення зовнішніх програм: програм перевірки даних усередині файлів або злиття файлів.
Технологічна схема роботи системи АСОІ "Моніторинг інформації" наведена на слайді. Це класична схема системи за технологією "клієнт-сервер".
Робота та взаємодія всіх компонентів системи може бути представлена у вигляді наступної схеми.
Усі дані системи зберігаються на сервері СУБД Oracle. Він забезпечує:
- однотипний метод доступу до даних у базах даних;
- розподіл доступу до різних об'єктів СУБД між клієнтами;
- розподіл "обов'язків" між сервером БД, самою програмою моніторингу (XMonitorServerAgent) та клієнтом системи таким чином, щоб максимальний обсяг роботи виконував сам сервер і програма моніторингу;
- виконання наступних додаткових процесів "Планувальник завдань", "Очищення старих подій та завдань", формування протоколів роботи системи, перерахунок усіх контрольних завдань при внесенні змін у їх параметри.
Основний обсяг роботи бере на себе програма моніторингу (агент), а саме:
- наповнення та формування оперативної інформації;
- оперативний запуск завдань користувача.
Для візуального представлення оперативних даних, для контролю за такою інформацією та коректного заповнення даних у програмі моніторингу необхідна потужна клієнтська система. Ми надаємо клієнтську WEB-систему, що використовується практично у всіх адміністративних операціях і виконує наступні функції, а саме:
- створення та контроль за обліковими записами користувачів;
- розподіл доступу між клієнтами системи;
- адміністрування та супроводження контрольних завдань;
- контроль за оперативною інформацією;
- візуальне представлення оперативної інформації;
- розширений пошук інформації у системі.
Розглянемо більш детально основні режими роботи системи.
При першому запуску системи необхідно настроїти її конфігурацію: вказати код і назву області.
У системі передбачені інструменти для роботи з її оперативними даними. Вони мають дружній інтерфейс.
Клієнтська WEB-частина системи дозволяє у графічному вигляді надавати інформацію про виконання контрольних завдань. Для більш детального перегляду інформації про хід виконання певного контрольного завдання необхідно натиснути "мишу" на імені потрібного контролю.
На екрані відобразиться інформація про кількість і час надходження файлів, а також про результати перевірки цих файлів. За необхідності можливо продивитись інформацію за будь-яку дату.
У системі можна знайти інформацію про кількість і час посилок контрольного завдання з райДПІ та результати обробки цих посилок.
Якщо користувач має право на зведення контролю, то у верхній частині екрана з'являться кнопки: "Дозвіл на злиття" та "Поштові повідомлення".
При натисканні на кнопку "Дозвіл на злиття" система формує зведений файл. У системі фіксується час формування зведеного файла. У нижній частині екрана з'являється інформація про нього, і статус файлів, отриманих з районів, змінюється (змінюється колір піктограм).
При натисканні на кнопку "Поштові повідомлення" система формує квитанції для райДПІ про результати обробки інформації. Такі повідомлення можливо формувати як для всіх ДПІ, так і для певного переліку ДПІ. Квитанції формуються за раніше визначеними шаблонами та масками. За необхідності можна передбачити автоматичну розсилку квитанцій, указавши необхідні параметри в налагодженні контрольного завдання.
Адміністратор системи має можливість створювати, редагувати або видаляти облікові записи користувачів системи.
Крім того, адміністратор системи заносить інформацію про контрольне завдання. Є можливість редагування контрольного завдання або його повного видалення.
При введенні та редагуванні контролю необхідно вказати його основні параметри. Також слід вказати шляхи для вхідної та вихідної інформації і до зовнішньої програми перевірки.
Адміністратор для кожного контролю може задати календар його виконання, а також список районів, для яких діє цей контроль.
Для цього необхідно поставити відмітку на тих райДПІ, для яких діє дане контрольне завдання.
Система має режим "Управління довідниками", у якому надана можливість редагувати довідники системи: довідник підрозділів, довідник поштових кодів райДПІ, довідник посад і т.д.
Для зручного користування в системі розроблено режим розширеного пошуку. Пошук можливо здійснювати як за одним так і за декількома параметрами. У даний час система "Моніторинг інформації" проходить дослідну експлуатацію в ДПА у Дніпропетровській області та в ДПА у Чернігівській області.
Крім вищевказаного, хотілося б зауважити, що на даний час в органах ДПС не має програмних засобів, які б могли представляти різноманітні аналітичні дані у зручному вигляді та відображати динаміку показників. Тому співробітниками ДПА у Дніпропетровській області була розроблена графічно-аналітична система "Chart". Система призначена для проведення аналізу показників звітності органів ДПС, оперативного виявлення негативних тенденцій і ризиків, вчасного реагування та прийняття відповідних управлінських рішень.
Система дозволяє створити базу даних звітних показників з існуючих даних у форматах DBF або XLS.
Інформацію, занесену до цієї БД, можна відображати як у табличному, так і графічному вигляді.
Причому можна побудувати графіки порівняльної інформації. Це видно на прикладі даних звіту 2-ПТ. У даний час ця система ще знаходиться на стадії доробки. Ми плануємо впровадити її в дослідну експлуатацію у другому півріччі цього року.