VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
КЕРІВНИЦТВО СЕКЦІЯМИ
м. Ірпінь, Національна академія ДПС України, 31 травня – 1 червня 2007 р.
Секція
Голова
Заступник
Секретар
1.Моделювання та інформаційні технології в оподаткуванні
Годунов Олексій Леонідович,
директор департаменту інформатизації процесів оподаткування ДПА України
(8-044) 247-33-13
Редич Олександр Володимирович,
доцент, к.е.н., Інститут післядипломної освіти , НАДПСУ
(8-297) 51-0-98

redich@asta.edu.ua
Сіпаренко Дмитро Вікторович,
начальник відділу навчально – методичного та інформаційного забезпечення,
(8-297) 51-0-98

siparenko@asta.edu.ua
2. Банківські інформаційні системи та електронна комерція
Костіна Ніна Іванівна,
д.е.н., професор, НАДПСУ
(8-044)-266-43-89
Ситник Ніна Василівна,
к.е.н., доцент , КНЕУ
(8-044)-537-07-39
Пернарівський
Олександр Васильович,
к.е.н., доцент, НАДПСУ
3. Інформаційні системи і технології в економіці
Ільченко Михайло Юхимович,
д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національний технічний університет України
(8-044)-274 - 62 - 13
Лондар Сергій Леонідович,
професор, д.е.н.завідувач кафедри фінансів УДУЕФ,
S.Londar@mail.ru
Сафронова Ірина Олексіївна,
ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій НА ДПСУ ,
(8-297)- 60 -3 - 38

safron2001@ukr.net
4. Системи та технології підтримки прийняття рішень
Ріппа Сергій Петрович,
професор, д.е.н. , зав. відділом науково-дослідного Центру з проблем оподаткування Н АДПСУ
(8 -297) 61-3-38
Погорєловська Ірина Дем’янівна,
доцент, к.е.н., Інститут післядипломної освіти, НАДПСУ
(8-297)- 51-0-98

pi@asta.edu.ua
Дубчак Людмила Василівна,
Заступник завідувача кафедри інформаційних систем і технологій
dubchak_ludmila@ukr.net
5. Інформаційні технології в освіті
Биков Валерій Юхимович,
д.т.н., професор, директор інституту засобів навчання АПН України ,
(8-044) -211-94-52

zhook@ime.gov.ua
Журавський Вадим Лаврентійович,
к. держ. упр., завідуючий кафедрою державного управління та менеджменту Інститут післядипломної освіти, НА ДПСУ
(8-297) - 53-5- 32 ,

vzhur@yahoo.com
Пильник Тамара Іванівна,
ст.викладач, Інститут післядипломної освіти, НАДПСУ
(8-297) 53-5- 32
6.Інформаційна безпека
Широчин Валерій Павлович,
д.т.н. , професор, Національний технічний університет України (КПІ)
(8-044)- 441-12-18, 241-72-99

vpsh514@mail.ru

Сорокін Костянтин Олексійович, директор Департаменту захисту інформації ДПА України (8-044)- 247-81-92

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент, НАДПСУ,
(8-297) 60-3-38