VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, 23.04.2009 р. – 24.04.2009 р.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ.. 2

СЕКЦІЯ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ. 3

СЕКЦІЯ ІІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОПОДАТКУВАННЯ.. 8

СЕКЦІЯ ІІІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ  ТА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ   15

СЕКЦІЯ IV БАЗИ ЗНАНЬ, ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕНЬ ТА СЕМАНТИЧНИЙ ВЕБ. 19

СЕКЦІЯ V ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. 23

СЕКЦІЯ VІ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА.. 27

СЕКЦІЯ VIІ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО ТА ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА  В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 32


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(Конференц-комплекс, 3-й поверх,
конференц-зала)

Вступне слово

Мельник Петро Володимирович, д.е.н., професор, ректор Національного університету ДПС України

Цифровий вимір сучасної освіти і науки

Мельник Петро Володимирович, д.е.н., професор, ректор Національного університету ДПС України

Основні напрями впровадження інформаційних технологій у державній податковій службі України

Регурецький Василь Васильович, заступник Голови ДПА України

Шевченко Сергій Семенович, директор Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування ДПА України

Концептуальні засади впровадження ризико-орієнтованого підходу в адмініструванні податків

Вітлінський Вальдемар Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Редич Олександр Володимирович, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

Ризики виконання бюджету в умовах економічної кризи

Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідуючий кафедрою економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гендлер Генадій Генадійович, заступник директора Департаменту економічного аналізу, ДПА України

Оптимальні стратегії оператора вузла голосового зв’язку через Інтернет

Гасаненко Віталій Олексійович, д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики Національної академії наук України

Застосування байєсівських мереж в економіці

Черняк Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет ім. Т. Шевченко

Модельний інструмент для прогнозування економічних систем

Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет ДПС України

Інноваційні технології дистанційного навчання

Кухаренко Володимир Миколайович, к.т.н., професор, Національний технічний університет «ХПІ»

Інформаційний простір суспільства знань

Ріппа Сергій Петрович, д.е.н., професор, начальник відділу інформаційно-аналітичних технологій у сфері оподаткування Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Cучасні проблеми криптографічного захисту конфіден­ційної інформації

Марковський Олександр Перович, к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

Правове регулювання «віртуальних» економічних відносин

Новицький Андрій Миколайович, к.ю.н., с.н.с., начальник відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

СЕКЦІЯ І
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

Місце проведення: Інститут післядипломної освіти, к. 15

Керівники секції

Голова

Устенко Cтаніслав Веніамінович, д.е.н., завідувач кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет

ім. В. Гетьмана

Заступники:

Одинець Володимир Андрійович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет ДПС України

Мамченко Світлана Дмитрівна, к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет ДПС України

Секретар:

Постіл Cтепан Дмитрович, к.е.н., доцент, кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень, Національний університет ДПС України

Доповіді

Нечіткі кіберакмеологічні АРМ-менеджера (НКА-АРМ)

Антонов Валерій Миколайович, к.т.н., професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Динамічні кіберакмеологічні АРМ особистості – менеджера

Антонов Валерій Миколайович, к.т.н., професор, Київський національний уні­верситет ім. Т. Шевченка

Інтелектуально-математичний кіберакмеологічний ме­неджмент у економіці

Антонов Валерій Миколайович, к.т.н., професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна, к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

Інженерне прогнозування: проблеми і сучасний стан

Антонюк Анатолій Олександрович, к.ф.-м.н., доцент, Національний університет ДПС України

Шевчук Ірина Миколаївна, завідувач навчальної лабораторії, Національний університет ДПС України

Носовець Тетяна Василівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Функціонування організаційних систем

Антонюк Анатолій Олександрович, к.ф.-м.н., доцент, Національний університет ДПС України

Кравець Алла Володимирівна, Національний університет ДПС України

Побудова математичної моделі індексу споживчих цін на основі часових рядів

Бідюк Петро Іванович, д.т.н., професор, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу», Національний технічний університет України «КПІ»

Кроптя Арсеній Володимирович, аспірант Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу», Національний технічний університет України «КПІ»

Гасанов Айдин Сардар Огли, к.т.н., с.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України

Половцев Олег Валентинович, к.т.н., доцент, Херсонський національний технічний університет

Ідентифікація циклів у фінансово-економічних процесах за допомогою мережі Байєса

Бідюк Петро Іванович, д.т.н., професор, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу», Національний технічний університет України «КПІ»

Половцев Олег Валентинович, к.т.н., доцент, Херсонський національний технічний університет

Гасанов Айдин Сардар Огли, к.т.н., с.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України

Афанасьєва Ірина Валентинівна, аспірант, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ»

Статистичне моделювання сезонності в надро-геологічному виробництві

Бодюк Адам Васильович, к.е.н., провідний науковий співробітник НДІ фінансового права, Національний університет ДПС України

Становлення та розвиток інформаційних технологій в Україні

Бондар Ганна Володимирівна, фахівець з наукової діяльності Науково-дос­лідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Оцінка строковості коштів до запитання банку

Волошин Микита Ігорович, АКБ «Форум»

Основні напрями впровадження досягнень інформаційних технологій в нафтогазовидобувну галузь України

Гафич Олег Іванович, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Деякі моделі оцінки фінансових ризиків

Гладківська Галина Василівна, Науково-дослідний центр правової інформатики АПрН України, Національний технічний університет України «КПІ»

Аналіз сучасного стану ІКТ-сфери

Дубчак Людмила Василівна, заступник завідувача кафедри, Національний університет ДПС України

Структурні моделі інтеграції виробничо-промислових структур

Зінов’єва Ірина Сергіївна, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Динамічна імітаційна модель процесу «дифузії» на товарному ринку

Іванченко Геннадій Федорович, к.т.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Саттам Ясін Ахмад Дала’єн, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Розрахунок достатності капіталу з урахуванням операційних ризиків згідно з Basel II

Катанова Дар’я Олександрівна, аспірант, кафедра економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет ім. В. Геть­мана

Створення комп’ютерної системи для оптимізації функціонування комплексів підземного зберігання газу в Україні

Кірік Олена Євстафіївна, к.ф.-м.н., с.н.с., Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу», Національний технічний університет України «КПІ»

Шубенкова Ірина Анатоліївна, к.ф.-м.н., доцент, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу», Національний технічний університет України «КПІ»

Яковлева Алла Петрівна, к.ф.-м.н., с.н.с., Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ»

Особливості впровадження інформаційних технологій у надрокористуванні

Ковальчук Марія Кирилівна, м.н.с., НДІ фінансового права, Національний університет ДПС України

Петриченко Оксана Олексіївна, начальник відділу, ДПА України

Моделювання ціни на нерухомість як динамічного процесу розвитку вподобань споживачів

Костирко Олексій Ігорович, аспірант, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Моделювання грошово-кредитних відносин з позицій програмно-цільового методу

Кайдан Любов Іванівна, к.е.н., с.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України

Духота Євген Вікторович, аспірант, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України

Інформаційні аспекти забезпечення продовольчої безпеки держави

Коломієць Тетяна Анатодіївна, науковий співробітник, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Долгий Олександр Андрійович, д.н.держ.упр., професор, начальник відділу Науково-дослідний центр з проблем податкування, Національний університет ДПС України

Динамічна лагова модель безробіття

Мамонова Ганна Валеріївна, к.ф.-м.н., доцент, Національний університет ДПС України

Піжук Ольга Іванівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів ДПС України

Одинець Володимир Андрійович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет ДПС України

Мамченко Світлана Дмитрівна, к. т. н, доцент, Національний університет ДПС України

Деякі аспекти кількісного аналізу ефективності управління активами інвестиційних фондів

Павленко Юлія В’ячеславівна, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Сучасні засоби збільшення ефективності діяльності під­приємств

Пацай Богдан Дмитрович, к.ф.-м.н., доцент, Національний університет ДПС України

Закономірності становлення інформаційної економіки

Пелепей Наталія Павлівна, науковий співробітник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Інформаційні системи і технології в статистиці

Пильник Тамара Іванівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Особливості моделювання інноваційних процесів

Погорєловська Ірина Дем’янівна, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

Наслідки поширення Internet для економіки України

Погорєловський Сергій Сергійович, аспірант, Національний університет ДПС України

Застосування ГІСТ для підвищення еколого-економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств

Степанюк Наталія Анатоліївна, викладач, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Філіпчук Віталій Олександрович, начальник відділу Держкомзему у Красилівському районі Хмельницької області

Моделювання та інструментальні засоби наукомістких виробничих систем

Устенко Станіслав Веніамінович, д.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Побудова дискримінантної моделі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

Черненко Альона Олександрівна, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Вибір системи керування контентом Інтернет-ресурсу

Щедріна Олена Іванівна, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана.

Моделювання впливу валютної політики на суб’єкти господарювання

Юринець Володимир Євстахович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет ім. І. Франка

СЕКЦІЯ ІІ
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОПОДАТКУВАННЯ

Місце проведення: Конференц-комплекс,
3-й поверх, конференц-зала

Керівники секції

Співголови:

Регурецький Василь Васильович, заступник Голови ДПА України

Шевченко Сергій Семенович, директор Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення, ДПА України

Заступники:

Підсекція: «Моделювання та управління ризиками в оподаткуванні»

Вітлінський Вальдемар Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Підсекція: «Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів оподаткування»

Редич Олександр Володимирович, к.е.н., доцент, Інститут післядипломної освіти, Національний університет ДПС України

Секретар:

Слєсаренко Тетяна Михайлівна, викладач, Національний університет ДПС України

доповіді
Підсекція: «Моделювання та управління
ризиками в оподаткуванні»

Рівень податкового навантаження як об’єктивний чинник рівня розвитку національної економіки

Лондар Сергій Леонідович, д.е.н., професор, віце-президент Академії фінансового управління, Міністерство фінансів України

Оптимізація податкового портфеля. Епізод 2: загальна рівновага, ризик

Ястремський Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри прикладної економіки, Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі

Економіко-математичні методи та моделі у прогнозно-аналітичній роботі органів ДПС України

Лаба Мирослав Стефанович, заслужений економіст України, директор Департаменту економічного аналізу, ДПА України

Алгоритм коригування помилок прогнозу податкових надходжень

Швабій Костянтин Іванович, к.е.н., с.н.с., заступник начальника Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Методи планування надходжень податків та зборів до держбюджету

Зварич Ольга Володимирівна, директор Департаменту доходів, Міністерство фінансів України

Оцінка досягнення поставлених цілей перед структурними підрозділами ДПС

Губатенко Олена Адольфівна, начальник відділу удосконалення критеріїв оцінки процесів адміністрування податків, Департамент розвитку та модернізації ДПА України

Про стан впровадження та перспективи розвитку критеріальної системи оцінки ефективності роботи в органах ДПС

Чернов Павло Станіславович, заступник директора департаменту, начальник відділу аналізу та прогнозування доходів бюджету по регіонах Департаменту економічного аналізу, ДПА України

Удосконалення методу кабінетного аудиту для відбору платників податків до документальних перевірок

Волков Юрій Сергійович, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

Особливості нівелювання податкових ризиків

Пелех Сергій Любомирович, начальник відділу удосконалення процесів аудиту та контрольно-перевірочної роботи Департаменту розвитку та модернізації ДПС

Моделювання процесів оподаткування ДПС. Аналіз моделей впливу макроекономічних показників на рівень податкових надходжень

Шевцов Олександр Михайлович, начальник відділу проектування АІС ДПС, Департамент розвитку та модернізації ДПС України

Податкове регулювання ринку корпоративних облігацій в Україні

Краснова Тетяна Давидівна, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Мельник Олена Володимирівна, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

Якимчук Тетяна Петрівна, Криворізький економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

Моделювання оподаткування земельних ресурсів у галузі лісівництва

Бобко Андрій Миколайович, к.с.-г.н., провідний науковий співробітник НДІ фінансового права, Національний університет ДПС України

Впровадження системи управління якістю в органах ДПС

Охромєєв Євгеній Георгійович, начальник відділу впровадження системи управління якістю Департаменту розвитку та модернізації ДПС України

Ночвай Володимир Іванович, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Приклад використання програмного забезпечення «Бізнес-конструктор» для моделювання та оптимізації бізнес-процесів державної податкової служби України

Полулях Олександр Миколайович, керівник сектору реінжинірингу, Український науковий центр розвитку інформаційних технологій

Моделювання бізнес-процесу прийому податкової звітності засобами програмного продукту BPWin

Бондаренко Віктор Євгенійович, к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет ДПС України

Одинець Володимир Андрійович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет ДПС України

Питання податку як логарифмічної функції на базі доходів і витрат населення України за 2003–2008 рр

Горбачук В.М., к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Руренко О.Г., Секретаріат Президента України

Аналіз корумпованості платників податків і органів ДПС України

Паянок Тетяна Миколаївна, науковий співробітник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Гармонізація податкового тягаря на базі моноподаткової моделі розвитку економіки

Іванова Лариса Іванівна, асистент, Національний університет ДПС України

Актуальні питання фінансового контролю діяльності великих платників податків

Дондик Ірина Миколаївна, головний державний податковий інспектор ДПА у м. Києві

 

Підсекція: «Інформаційно-аналітичне забезпечення
процесів оподаткування»

Засоби автоматизованого зіставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

Ялосоветський Ігор Андрійович, заступник директора Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування ДПА України

Інформаційна система податкової служби держави. Підсистема аналізу і обробки неструктурованих даних

Гавердовський Анатолій, старший віце-президент EPAM Systems, Росія

Підходи щодо інтеграції систем управління знаннями з Business Intelligence

Плескач Валентина Леонідівна, д.е.н., завідувач відділу економіко-математичного моделювання НДФІ Академії фінансового управління, Міністерство фінансів України

Рогушина Юлія Віталіївна, к.ф.-м.н., ІПС НАН України

Питання інформаційного обміну в системі управління державними фінансами

Сидорович Ярослав Мар’янович, директор Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення, Міністерство фінансів України

Вітер Михайло Богданович, к.ф.-м.н., доцент, начальник відділу організації обміну та аналізу інформації Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення, Міністерство фінансів України

Проект розгортання в мережі ДПС рішення ефективного керування обліковими записами та доступами до інформаційних ресурсів ДПС

Коваль Сергій Михайлович, к.т.н., заступник директора, начальник відділу Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування ДПА України

Павленко Олег Володимирович, технічний директор представництва фірми Novell

Побудова операційного ризик-менеджменту на базі Aris та Oracle Business Process Analysis Suite

Редич Олександр Володимирович, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

Перспективи розвитку інформаційних систем органів державної влади в Україні

Шевцов Олександр Михайлович, начальник відділу проектування АІС ДПС, Департамент розвитку та модернізації, ДПА України

Про результати впровадження в Одеській області пілотного проекту з надання адміністративних послуг в електронному вигляді

Тиндюк Андрій Миколайович, директор комунального підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр»

Молчанов Данило Сергійович, заступник директора комунального підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр»

Демещик Андрій Михайлович, генеральний директор громадської асоціації «Електронна Одещина»

Про результати участі ДПА в Одеській області у впровадженні в Одеській облдержадміністрації електрон­ної інформаційної системи «Електронний регіон»

Панасенко Тетяна Вікторівна, начальник управління інформатизації процесів оподаткування ДПА в Одеській області

Сучасний стан та перспективи розвитку Формату (стандарту) податкової звітності в електронному вигляді

Бездоленко Костянтин Едуардович, начальник Управління розробки та супроводження АІС «Податки» ДПА у Черкаській області

Інформаційно-аналітична система «Корпоративний Веб-сайт (портал) Міністерства фінансів України та регіональних фінансових органів»

Семирга Михайло Іванович, директор державного підприємства «Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій», Міністерство фінансів України

Яковенко Віктор Юрійович, начальник відділу ВЕБ-проектування державного підприємства «Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій», Міністерство фінансів України

Перспективні напрями розвитку АІС «Реєстри платників податків»

Бровченко Віктор Іванович, начальник управління розробки та супроводження АІС «Реєстри» ДПА у Хмельницькій області

Використання новітніх технологій при вдосконаленні інформаційної системи ДПС

Крамаревич Юрій Володимирович, заступник начальника відділу проектування АІС ДПС, Департамент розвитку та модернізації ДПС України

Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні

Соловйова Людмила Олександрівна, головний державний податковий інспектор, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області

Впровадження системи міжнародних стандартів в податковому обліку

Лещенко Олександр Володимирович, начальник Управління інформатизації процесів оподаткування, Державна податкова адміністрація у Дніпропетровській області

Розвиток електронної звітності в органах ДПС України

Рудзевич Світлана Миколаївна, начальник відділу ведення та захисту податкової звітності Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування ДПА України

Доперевірочний аналіз у кабінеті. «Система формування схем руху сум ПДВ»

Самоздра Михайло Михайлович, начальник управління інформатизації процесів оподаткування ДПА в Луганській області

Луценко Ірина Євгенівна, завідувач сектору ведення та захисту податкової звітності управління інформатизації процесів оподаткування ДПА в Луганській області

Проблема оперативного доступу до даних податкової звітності та достовірність інформації

Скачук Вадим Сергійович, начальник управління інформатизації процесів оподаткування ДПА в Рівненській області

Регеда Сергій Миколайович, головний державний податковий інспектор сектору експлуатації розподілених баз даних управління інформатизації процесів оподаткування ДПА в Рівненській області

Прогнозування податкових надходжень податку на додану вартість від будівництва

Краснова Тетяна Давидівна, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Лаговський Володимир Вікторович, старший викладач, Національний університет ДПС України

Інформаційні аспекти вдосконалення процесу «Погашення податкового боргу»

Безсмертна Зінаїда Михайлівна, доцент, Інститут післядипломної освіти, Національний університет ДПС України

СЕКЦІЯ ІІІ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
ТА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Місце проведення: Інститут післядипломної освіти, к. 104

Керівники секції

Голова:

Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор, завкафедрою банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет ДПС України

Заступник:

Ситник Ніна Василівна, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Секретар:

Пернарівський Олександр Васильович, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

доповіді

Автоматне моделювання податкової системи

Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет ДПС України

Мельник Петро Володимирович, д.е.н., професор, заслужений економіст України, ректор Національного університету ДПС України

Тарангул Людмила Леонідівна, д.е.н, професор, проректор з наукової роботи, Національний університет ДПС України

Вплив асиметричності інформації на маніпулювання ринку цінних паперів

Терещенко Ганна Миколаївна, к.е.н., завідувач відділу фінансових ринків Науково-дослідного фінансового інституту, Державна навчальна наукова установа «Академія фінансового управління»

Сутність та сучасний підхід до бюджетування в комерційному банку

Ситник Ніна Василівна, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Черненко Сергій Олександрович, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Про один з підходів до оцінки ризику неплатоспроможності банку в умовах фінансової кризи

Пернарівський Олександр Васильович, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

Моделювання тенденцій розвитку банківської системи України

Степаненко Ольга Петрівна, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Деякі інституційні особливості застосування електронних платіжних інструментів у підприємницькій діяльності

Сухарська Ірина Ярославівна, аспірант кафедри економічної теорії Львівського національного університету ім. І.Франка

Моделювання динаміки надходжень коштів на рахунки клієнтів комерційного банку в умовах економічної кризи

Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет ДПС України

Черняк Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Сучок Сергій Володимирович, викладач, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Економічна модель правового регулювання електронного бізнесу

Ганах Наталія Іванівна, к.е.н, доцент, Національний університет ДПС України

Прогнозування стану платоспроможності українських підприємств за допомогою економіко-математичних методів

Ящук Дмитро Васильович, аспірант, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Економіко-математична модель діяльності Інтернет-провайдера в Україні

Бобровський Олександр Вікторович, аспірант, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Проблеми впровадження інформаційних технологій та новацій у банківську діяльність

Тимошенко Оксана Петрівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Роль, завдання і проблеми трансфертного ціноутворення у комерційному банку

Ковальчук Олександр Валерійович, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Окремі аспекти універсального акцизного оподаткування електронної комерції

Коротун Володимир Іванович, с.н.с. науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Борейко Н.М., м.н.с. Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Підходи до побудови скорингових систем для визначення кредитоспроможності позичальника

Хамідулліна Надія Рафаїловна, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Моделювання залежності фінансового результату діяльності банку від величини депозитів

Гуменний Анатолій Анатолійович, Національний університет ДПС України

Краснова Тетяна Давидівна, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Економетричне моделювання зобов’язань комерційного банку

Оліскевич Маріанна Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент, Львівський національний університет ім. І. Франка

Лигор Марія Михайлівна, аспірант, Львівський національний університет ім. І. Франка

Сучасний стан електронного банкінгу в Україні

Шавловська Людмила Станіславівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу

Романенко Людмила Вікторівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Інформаційна безпека й інформаційні технології

Яковенко Ніна Василівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Деякі проблеми безпеки інформації

Климчук Наталія Яківна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Моделювання функціонування банківського відділення на базі системи масового обслуговування.

Малярчук Ксенія Сергіївна, аспірант, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ефективність діяльності банку та необхідність її оцінки

Шараєвський Дмитро Володимирович, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Ресурснозбережні інформаційні технології інфраструктури банківської системи

Духота Євген Вікторович, аспірант, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України

Моделі державного регулювання інформаційної та еко­номічної безпеки в банківській системі

Присяжнюк О.П., аспірант кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет ДПС України

Фінансові ризики в контексті банківських електронних послуг

Філей Світлана Михайлівна, асистент, Національний університет ДПС України

Мобільний банкінг в Україні

Глінський Євген Георгійович, аспірант кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет ДПС України

Особливості оподаткування електронної комерції

Новицький Віталій Андрійович, Національний університет ДПС України

Скорингові системи: проблеми запровадження та їх вирішення в українських комерційних банках

Бишовець Павло Миколайович, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Автоматне моделювання – основний метод прогнозування грошових потоків в умовах постіндустріалізму та світової економічної кризи

Сидоренко Олексій Миколайович, Національний університет ДПС України

Банківські ризики як фактор впливу на фінансову стійкість комерційних банків Росії в умовах економічного кризису

Колікова Катерина Михайлівна, Ростовський державний економічний університет, Росія

Столбовська Наталія Миколаївна, Ростовський державний економічний університет, Росія

СЕКЦІЯ IV
БАЗИ ЗНАНЬ, ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ ТА СЕМАНТИЧНИЙ ВЕБ

Місце проведення: Інститут післядипломної освіти, к. 112

Керівники секції

Голова секції:

Ріппа Сергій Петрович, д.е.н., професор, начальник відділу інформаційно-аналітичних технологій у сфері оподаткування Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Заступник:

Погорєловська Ірина Дем’янівна, к.е.н., доцент, Інститут післядипломної освіти, Національний університет ДПС України

Секретар:

Дубчак Людмила Василівна, заступник завідувача кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет ДПС України

Доповіді

Доцільність використання математичних методів у прийнятті управлінських рішень

Вдовин Мар’яна Любомирівна, к.е.н., доцент, Львівський національний університет ім. І. Франка

Панчишин Тарас Володимирович, к.е.н., доцент, Львівський національний університет ім. І. Франка

Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при оцінці об’єктів інтелектуальної власності і нематеріальних активів

Аралова Наталія Ігорівна, к.т.н., с.н.с., Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України

Бази знань та проблеми їх побудови

Мейтус Володимир Юлійович, к.ф.-м.н., с.н.с., Міжнародний науково-нав­чальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України

Інтелектуальний підхід до побудови бази моделей інформаційних систем керування ефективністю бізнесу

Гордієнко Ірина Василівна, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Системи підтримки прийняття рішень в діяльності правоохоронних органів

Зацеркляний Микола Мілентійович, д.т.н., професор, Харківський національний університет внутрішніх справ

Бабій Андрій Степанович, Харківський національний університет внутрішніх справ

Побудова онтологій для моделювання інформаційних систем віртуальних організацій

Козак Ірина Антонівна, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Аналітичні системи на основі магазину даних

Постіл Степан Дмитрович, к.т.н., доцент, с.н.с., Національний університет ДПС України

Підтримка прийняття рішень у системі управління проектами інформаційних систем

Денісова Ольга Олександрівна, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Універсально-мовна архітектура баз знань Інтернету

Ріппа Сергій Петрович, д.е.н., професор, Національний університет ДПС України

Пономарьов О.М., науковий співробітник, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

System integration of knowledge bases in distance learning

Edward Strime, PhD, Prof., New York, USA

Sergiy Rippa, ScD, Prof., Irpin, Ukraine

Застосування технології майндмеппінг у навчальному процесі

Касьяненко Микола Мефодійович, к.е.н., доцент, проректор Національного університету ДПС України

Погорєловська Ірина Дем’янівна, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

Розвиток корпоративних ERP-систем в умовах глобалізації соціально-економічних процесів

Татарчук М.І., к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Проблеми формування знань для задач управління інноваційною діяльністю підприємства

Тимашова Ліана Анатоліївна, к.е.н., зав. відділом, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України

Тур Людмила Петрівна, к.ф.-м.н., с.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України

Лещенко Валентина Андріївна, науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України

Яненко Лариса Олександрівна, головний інженер-програміст

Концептуальні питання імітаційного моделювання тенденцій розвитку ринку праці

Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор, Національний університет ДПС України

Карпець Елеонора Петрівна, к.е.н, с.н.с., Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Використання сховищ даних в інформаційних системах державного менеджменту

Каранфілов М.С, старштй викладач, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Імітаційно-автоматне моделювання в інформаційних технологіях суб’єктивного фактору ринкових структур

Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор, Національний університет ДПС України

Губенко Марина Василівна, к.т.н., с.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем

Черненко Альона Олександрівна, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Особливості створення системи підтримки прийняття рішень для проектування інтелектуальної системи уп­равління гнучким виробництвом

Столяренко Наталія Василівна, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України

Проектування кіберакмеологічних інтелектуальних АРМ (Інтел-АРМ) фахівців з податків на основі СППР

Антонов Валерій Миколайович, к.т.н., професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна, к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

Агломеративний метод кластерного аналізу з використанням нечіткої міри схожості

Галузинський Григорій Петрович, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Пінчук Надія Сепанівна, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Архітектура об’єктно-орієнтовних АРМ фахівців з податків на основі СППР

Антонов Валерій Миколайович, к.т.н., професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна, к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

СППР для фахівців податкової системи України

Антонов Валерій Миколайович, к.т.н., професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна, к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

СППР як інструмент перетворення даних на знання

Галузинський Григорій Петрович, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Добротворський В.О., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Самоорганізація та адаптація в мультиагентних виробничих системах

Гужва Володимир Михайлович, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Система підтримки прийняття рішень у тендерних закупівлях

Бондаренко Віктор Євгенович, к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет ДПС України

Козак В.С., Державний економіко-технологічний університет транспорту

Технологія перетворення оперативної інформаційної бази У сховище даних для системи підтримки прийняття рішень

Богдан Ірина Віталіївна, аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Віртуальне як категорія аналізу соціальних порядків в інформаційному суспільстві

Щербина Віктор Миколаєвич, д.соц.н., завідуючий відділу соціологічних досліджень проблем української культури, Інститут культурології Академії мистецтв України

СЕКЦІЯ V
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Місце проведення: Інститут післядипломної освіти, к. 17

Керівники секції

Голова:

Кухаренко Володимир Миколайович, к.т.н., професор, завідувач проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету

Заступник:

Журавський Вадим Лаврентійович, к.держ.упр., завідувач кафедри державного управління та менеджменту, Інститут післядипломної освіти, Національний університет ДПС України

Секретар:

Воровченко Наталія Миколаївна, завідувач лабораторії дистанційного навчання, Інститут післядипломної освіти, Національний університет ДПС України

Доповіді

Соціальні сервіси як засіб інтерактивного навчання та самоосвіти

Кузьмінська Олена Геронтіївна, к.п.н., Національний університет біоресурсів та природокористування України

Інформаційно-комунікаційні технології як фактор глобалізації і освіти

Лендюк Тарас Володимирович, Тернопільський національний економічний університет

Ріппа Сергій Петрович, д.е.н., професор, начальник. відділу ІАТСО Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Нова освітня технологія: концептуально-модульний підхід

Антонов Валерій Миколайович, к.т.н., професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Інформаційно-освітнє середовище: методологічні засади вдосконалення

Євтушенко Ганна Іванівна, к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту, Національний університет ДПС України

Куценко Віра Іванівна, завідувач відділу проблем розвитку соціальної сфери РВПС України НАН України

Перспективи розбудови науково-освітньої телекомунікаційної мережі в Україні на основі співпраці УРАН і GEANT2

Накай Анатолій Іванович, к.е.н.,доцент, директор Інституту післядипломної освіти, Національний університет ДПС України

Корпоративне дистанційне навчання

Кухаренко Володимир Миколайович, к.т.н., професор, Національний технічний університет «ХПІ»

Проблеми актуалізації та супроводження дистанційних курсів

Журавський Вадим Лаврентійович, к.держ.упр., доцент, Національний університет ДПС України

Деякі аспекти впровадження системи дистанційного навчання для організації підвищення кваліфікації працівників ДПС

Кондратюк Марія Іванівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Критерії оцінювання якості контенту сайта дистанційної освіти

Рогушина Юлія Віталіївна, к.ф.-м.н., доцент, Київський славістичний університет

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Готовність студентів першого курсу до дистанційного навчання

Журавська Лариса Миколаївна, к.п.н, доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Деякі методологічні питання до проектування сайтів дистанційних форм навчання

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Броварська Наталія Йосипівна, старший викладач, Київський славістичний університет

Створення якісного навчального контенту для дистанційних курсів

Воровченко Наталія Миколаївна, зав. лабораторією дистанційного навчання, Національний університет ДПС України

Щодо розширення напрямів дистанційного навчання

Лаба М.С., Сопільняк Ю.І., Єгорова Т.М., Коваленко В.Ф., Попова В.В., Департамент економічного аналізу ДПА України

Управління та адміністрування електронних систем підтримки навчального процесу

Андрющенко Віктор Миколайович, асистент, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Використання AnyLogic у ВНЗ

Сьомка Наталія Костянтинівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Філіппова Любов Леонідівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Використання системи управління курсами MOODLE для підтримки денної форми навчання у ВНЗ

Мокрієв Максим Володимирович, к.е.н., доцент, Національний університет біотехнологій і природокористування України

Електронний журнал як система інформаційної підтримки кредитно-модульної організації навчального процесу

Бойко Григорій Миколайович, старший викладач, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Бакал Анатолій Миколайович, викладач, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Електронні інструменти реалізації завдань з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та атестації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Пилипенко Володимир Петрович, ТОВ «АКАДЕКС»

Роль електронних підручників у сучасній освіті

Березанська Наталія Іванівна, асистент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Технологія впровадження в навчальний процес програмного забезпечення по формуванню податкової звітності в електронному вигляді

Поденежко Олександр Васильович, к.ф.-м.н., доцент, Національний університет ДПС України

Реалізація принципу наочності в комп’ютерних презентаціях

Дибкова Людмила Миколаївна, к.п.н, доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Використання у навчальному процесі мереологічного підходу до розробки термінології предметних областей, орієнтований на формування онтологій

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Рогушина Юлія Віталіївна, к.ф.-м.н., доцент, кафедра інформатики та управляючих систем, Київський славістичний університет

Моделювання інформаційної системи оцінки якості навчання

Сафронова Ірина Олексіївна, заступник декана, Національний університет ДПС України

Моделювання педагогічної діяльності на основі системного підходу

Гладченко Оксана Вікторівна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Система визначення рейтингу у розвитку європейської мобільності викладачів

Іванова Тетяна Сергіївна, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Національний університет ДПС України

Методологічні основи формування навиків проектування інформаційних систем

Постіл Степан Дмитрович, к.т.н., с.н.с., доцент кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень, Національний університет ДПС України

Кожевніков Іван Григорович, асистент, Національний університет ДПС України

Інструментарій доступу до баз даних

Постіл Степан Дмитрович, к.т.н., с.н.с., доцент кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень, Національний університет ДПС України

Кравець А.В., асистент, Національний університет ДПС України

Використання інноваційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Білоус Тетяна Сергіївна, асистент, Національний університет ДПС України

Роль викладача навчального закладу в інформаційному суспільстві

Слєсаренко Тетяна Михайлівна, викладач, Національний університет ДПС України

СЕКЦІЯ VІ
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Місце проведення: Інститут післядипломної освіти, к. 106

Керівники секції

Голова:

Широчин Валерій Павлович, д.т.н. , професор, Національний технічний університет України «КПІ»

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Сорокін Костянтин Олексійович, директор Департаменту захисту інформації, ДПА України, (8-044)-247-81-92

Секретар:

Антонюк Анатолій Олександрович, к.ф.-м.н., доцент, Національний університет ДПС України

Доповіді

Марківські процеси при розпізнаванні атак на комп’ютерні системи

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Терейковський Ігор Анатолійович, к.т.н., доцент, Київський славістичний університет

Задача оцінки збитку при реалізації загроз інформації

Антонюк Анатолій Олександрович, к.ф.-м.н., доцент, Національний університет ДПС України

До оцінки ризику при побудові моделі порушника

Антонюк Анатолій Олександрович, к.ф.-м.н., доцент, Національний університет ДПС України

Жора В.В., науковий співробітник, Інститут програмних систем НАНУ

Аналіз структури адміністративного рівня забезпечення безпеки інформаційної системи

Бакал Анатолій Миколайович, викладач, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Підхід до збільшення безпеки безпровідних комунікаційних технологій

Євтух Петро Сильвестрович, д.т.н., професор, Тернопільський національний економічний університет

Трембач Ростислав Богданович, к.т.н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

Карпінський Володимир Миколайович, аспірант, Тернопільський національний економічний університет

Нові підходи до стеганоаналітичного методу вибірки пар аналізу фотографічних зображень

Зацеркляний Микола Милентійович, д.т.н., професор, Харківський національний університет внутрішніх справ

Кириченко Григорій Сергійович, Харківський національний університет внутрішніх справ

Використання ресурсу комп’ютерної мережі для підвищення рівня інформаційної безпеки на основі використання еліптичних кривих

Карпінський Микола Петрович, д.т.н., професор, Тернопільський національний економічний університет

Кінах Ярослав Ігорович, к.т.н., Тернопільський національний економічний університет

Якименко Ігор Зіновійович, викладач, Тернопільський національний економічний університет

Оцінка ефективності інформаційної стійкості алгоритмів шифрування на еліптичних кривих

Кінах Ярослав Ігорович, к.т.н., Тернопільський національний економічний університет

Якименко Ігор Зіновійович, викладач, Тернопільський національний економічний університет

Яциковська Уляна Олегівна, Тернопільський національний економічний університет

Переваги та загрози електронного банкінгу

Клюско Лідія Антонівна, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

Фільтрація сповіщень електронної пошти з використанням неархімедових метрик

Коваленко А. Є., к.т.н., доцент, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Деякі питання щодо забезпечення безпеки інформації у комутаційних обчислювальних мережах

Магдаліна Ігор Валерійович, к.т.н., доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ясько Артем Олександрович, Харківський національний університет внутрішніх справ

Інформаційні технології як інструмент відмивання доходів незаконного походження

Москаленко Наталія Віталіївна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Захист інформаційної системи банків від несанкціонованого доступу

Перехрест Лілія Миколаївна, доцент, Національний університет ДПС України

Експертні методи оцінки впливу законодавчих змін у сфері захисту інформації і державних секретів ДПС України

Сорокін Костянтин Олексійович, начальник управління по захисту інформації ДПС України

Міжнародний досвід захисту податкової інформації

Субіна Тетяна Володимирівна, м.н.с., Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Обробка статистики при розробці системи виявлення атак Інтернет-серверів

Терейковська Людмила Олексіївна, старший викладач, Київський славістичний університет

Середовище імітаційного моделювання протоколів захисту інформації у розподілених системах

Широчин Валерій Павлович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «КПІ»

Мухін Вадим Євгенійович, к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

Мідцев Юрій Володимирович, кафедра обчислювальної техніки, Національний технічний університет України «КПІ»

Виноградов Юрій Миколайович, кафедра обчислювальної техніки, Національний технічний університет України «КПІ»

Засоби моніторингу безпеки комп’ютерних систем з адаптивним механізмом на основі диференційованої реакції на інформаційні впливи

Широчин Валерій Павлович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «КПІ»

Мухін Вадим Євгенійович, к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

Волокита Артем Миколайович, к.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент, Національний університет ДПС України

Напрями реалізації інформаційної безпеки України

Яфонкін Анатолій Олексійович, старший викладач, Національний університет ДПС України

Інтеграція послуг й рішень з побудови комплексних систем захисту інформації

Мохор Володимир Володимирович, д.т.н., професор, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет Ук­ра­їни «КПІ»

Богданов Олександр Михайлович, д.т.н., професор, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Підготовка і перепідготовка кадрів з інформаційної без­пеки в системі Державної служби спеціального зв’яз­ку та захисту інформації

Корнейко Олександр Васильович, к.т.н., доцент, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Технології проведення тесту на проникнення в інформаційно-комп’ютерні системи й інтерпретація їх результатів

Мохор Володимир Володимирович, д.т.н., професор, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Тихий Володимир Ігорович, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України “КПІ”

Підхід до організації розрядної атаки на асиметричні криптосистеми

Мохор Володимир Володимирович, д.т.н., професор, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Жилін Артем Вікторович, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України “КПІ”

Проблема визначення категорії «Інформація, що є власністю держави» для організації системи менеджменту інформаційної безпеки

Богданов Олександр Михайлович, д.т.н., професор, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Бакалінський Олександр Олегович, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України “КПІ”

Ризики інформаційної безпеки – міжнародні практики

Безштанько Віталій Михайлович, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Проблеми оцінки ризиків інформаційної безпеки

Цуркан Василь Васильович, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Методи соціальної інженерії в підготовці й проведені тесту на проникнення

Мохор Володимир Володимирович, д.т.н., професор, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Тихий Володимир Ігорович, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Продан Оксана Володимирівна, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України.

Підвищення ефективності асиметричних криптосистем захисту інформації.

Богданов Олександр Михайлович, д.т.н., професор, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Корнейко Олександр Васильович, к.т.н., доцент, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

Зінченко Ярослав Вікторович, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Національний технічний університет України «КПІ»

 

 

СЕКЦІЯ VIІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО ТА ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Місце проведення: Інститут післядипломної освіти,
к. 202 (читальний зал)

Керівники секції

Голова:

Швець Михайло Якович, д.е.н., професор, директор Науково-дослідного цент­ру правової інформатики, Академія правових наук України

Заступник:

Брижко Валерій Михайлович, к. ю. н.,с.н.с., заст. .директора з наукової роботи, Науково-дослідний центр правової інформатики, Академія правових наук України

Секретар:

Новицька Наталія Борисівна, к.ю.н. , доцент, Національний університет ДПС України

Доповіді

Сучасна інформаційна політика

Брижко Валерій Михайлович, к.ю.н. (Ph.D), с.н.с., заступник директора Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

Правове регулювання «віртуальних» економічних відносин

Новицький Андрій Миколайович, к.ю.н., с.н.с., начальник відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Інформаційне забезпечення адміністративної реформи в Україні

Мацелик Тетяна Олександрівна, к.ю.н., доцент, начальник кафедри управління та адміністративної діяльності, Національний університет ДПС України

Інформаційні дані відносно прав людини як об’єкт інформаційно-правових відносин

Коваль Микола Васильович, к.ю.н., професор, Національний університет ДПС України

Правове забезпечення поширення інформації в мережі Інтернет

Новицька Наталія Борисівна, к.ю.н., Національний університет ДПС України

Правові засади державної підтримки інноваційного впро­вадження в Україні

Мацелик Михайло Олексійович, к.ю.н., завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін, Національний університет ДПС України

Нормативно-правове забезпечення розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим як складової інформаційного суспільства

Лихоступ Світлана Валентинівна, к.е.н., с.н.с., Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України

Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у сфері телекомунікацій в інформаційному суспільстві

Баєв Олександр Олегович, ад’юнкт, Київський національний університет внутрішніх справ

На шляху до інформаційного суспільства

Свириденко Віталія Юріївна, старший викладач, Національний університет ДПС України

Інформація про стан пацієнта як складова його адміністративно-правового статусу

Коваль Анна Миколаївна, аспірант, Національний університет ДПС України

Проблеми правового регулювання інформаційного права в Україні

Смиковський Євген Анатолійович, провідний фахівець Інституту післядипломної освіти, Національний університет ДПС України

Інформаційно-правові засоби внутрішнього контролю ОДПСУ

Перчиков Вадим Ернестович, с.н.с. відділу інформаційно-аналітичних технологій у сфері оподаткування Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України

Правове забезпечення захисту та таємниці листування в мережі Інтернет

Ріппа Петро Сергійович, Національний університет ДПС України

Новицька Наталія Борисівна, к.ю.н., Національний університет ДПС України

Інформаційне забезпечення адаптаційних процесів, пов’язаних з впровадженням у правове коло України рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Кайдаш Леся Юріївна, старший викладач кафедри фінансового права, Національний університет ДПС України

Щодо правового регулювання інформаційної безпеки

Пустовєтова Яна Віталіївна, Національний університет ДПС України

Інформаційне забезпечення функціонування підрозділів податкової міліції

Бачурін Андрій Анатолійович, полковник податкової міліції, начальник податкової міліції Київського району Донецька

© Національний університет державної податкової служби України, 2009