VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
КЕРІВНИЦТВО СЕКЦІЯМИ
м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, 23.04.2009 р. – 24.04.2009 р.
Секція
Голова
Заступник
Секретар
1. Інформаційні технології та моделювання в економіці
Устенко Cтаніслав Веніамінович,
д.е.н., завідувач кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана
Підсекція:
"Інформаційні системи та технології в економіці"
Одинець Володимир Андрійович, к.е.н., завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, НУДПСУ, т. 11-65,
odinet@ukr.net
Постіл Cтепан Дмитрович, к.е.н., доцент, кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень, НУДПСУ
Підсекція:
"Аналіз та моделювання в економіці"
Мамченко Світлана Дмитрівна, доцент, к.т.н., заст. завідувача кафедри інформаційних систем і технологій, НУДПСУ, т. 11-65,
S_mamchenko@ukr.net
2. Моделювання та інформаційно-аналітичне забезпечення процесів оподаткування
Регурецький В.В.,
заступник Голови ДПА України, т.(044) 212-50-49, 247 –33-17
Підсекція:
"Моделювання та управління ризиками в оподаткуванні"
Вітлінський Вальдемар Володимирович, професор, д.е.н., завідувач кафедри математичних методів, КНЕУ 
Слєсаренко Тетяна Михайлівна,
викладач 1 категорії, КФЕК НУДПСУ, т.80938440032, pof2@ukr.net
Шевченко Сергій Семенович,
директор департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення ДПА України
Підсекція:
"Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів оподаткування"
Редич Олександр Володимирович, доцент, к.е.н., Інститут післядипломної освіти, НУДПСУ, т.(8-297) 51-0-98, redich@asta.edu.ua
3. Інформаційні технології фінансових ринків та електронна комерція
Костіна Ніна Іванівна,
д.е.н., професор, зав. кафедрою банківської справи та фінансового моніторингу НУДПСУ,
т.(044) 266 - 43 - 89
Ситник Ніна Василівна,
к.е.н., доцент, КНЕУ
т. (044) 537-07-39
Пернарівський Олександр Васильович,
к.е.н., доцент, НУДПСУ
4. Бази знань, технології підтримки прийняття рішень та семантичний ВЕБ
Ріппа Сергій Петрович професор,
д.е.н. , професор , зав. кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень, НУДПСУ,
т. (8 -297) 61 - 3 - 38
Погорєловська Ірина Дем’янівна,
доцент, к.е.н., Інститут післядипломної освіти, НУДПСУ(8-297) 51-0-98, pi@ufei.ukrsat.com
Дубчак Людмила Василівна,
заступник завідувача кафедри інформаційних систем і технологій, dubchak_ludmila@ukr.net
5. Інформаційні технології в освіті
Кухаренко Володимир Миколайович,
к.т.н., професор, завідувач проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету («ХПІ»)
Журавський Вадим Лаврентійович,
к. держ. упр., завідувач кафедри державного управління та менеджменту, Інститут післядипломної освіти, НУДПСУ,
т.(8-297) 51-0-98, vzhur@yahoo.com
Воровченко Наталія Миколаївна,
завідувач лабораторії дистанційного навчання, Інститут післядипломної освіти, НУДПСУ
(в.т.13-10), 8-0685638313,
natali@asta.edu.ua
6. Інформаційна безпека
Широчин Валерій Павлович,
д.т.н. , професор, Національний технічний університет України "КПІ", т. (044) 441-12-18, (044) 241-72-99, vpsh514@mail.ru
Антоненко Володимир Мефодійович,
к.т.н., доцент, НУДПСУ,
т.(8-297) 60-3-38,
beta7773@rambler.ru
Пацай Богдан Дмитрович,
к.ф.-м.н., доцент, НУДПСУ,
Сорокін Костянтин Олексійович,
директор Департаменту захисту інформації ДПА України,
т. (8-044)- 247-81-92
Антонюк Анатолій Олександрович
к.ф.-м.н., доцент, НУДПСУ
7. Інформаційне право та правова інформатика в інформаційному суспільстві
Швець Михайло Якович,
д.е.н., професор , директор Науково-дослідного центру правової інформатики, Академія правових наук України,
т. 8-067-232-39-03
Бришко Валерій Михайлович,
к.ю.н., с.н.с., заст.директора з наукової роботи, Науково-дослідний центр правової інформатики, Академія правових наук України
т. 234-94-56, bvm_777@ukr.net
Новицька Наталія Борисівна,
к.ю.н. , доцент, кафедра цивільно-правових дисциплін,НУДПСУ, т.14-70, 8-067-7-340-240, natalka_bn_@ukr.net
© Національний університет державної податкової служби України, 2009