VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, 23.04.2009 р. – 24.04.2009 р.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Буряк С.В., к.е.н., заслужений економіст України, Голова ДПА України

Мельник П.В., д.е.н., професор, заслужений економіст України, ректор Національного університету ДПС України

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Регурецький В.В.,
заслужений економіст України, заступник Голови ДПА України

Шевченко С.С.,
директор Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування ДПА України

Сафронова І.О.,
директор Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби ДПА України

Геєць В.М.,
д.е.н., професор, академік НАН України, директор державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Тарангул Л.Л.,
д.е.н, професор, проректор з наукової роботи, Національний університет ДПС України

Швець М.Я.,
д.е.н., професор, директор Науково-дослідного центру правової інформатики, Академія правових наук України

Касьяненко М.М.,
к.е.н., доцент, проректор з навчальної та методичної роботи, Національний університет ДПС України

Накай А.І.,
к.е.н., доцент, директор Інституту післядипломної освіти, Національний університет ДПС України

Вітлінський В.В.,
д.е.н., професор, завідувач кафедри математичних методів, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Устенко C.В.,
д.е.н., завідувач кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Ріппа С.П.,
д.е.н., професор, завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень, Національний університет ДПС України

Кухаренко В.М.,
к.т.н., професор, завідувач проблемної лабораторії дистанційного навчання, Національний технічний університет («ХПІ»)

Костіна Н.І.,
д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет ДПС України

Широчин В.П.,
д.т.н., професор, Національний технічний університет України “КПІ”

Журавський В.Л.,
к.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державного управління та менеджменту, Національний університет ДПС України

Одинець В.А.,
к.е.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет ДПС України

Редич О.В.,
к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на головну

на початок

СЕКРЕТАР ОРГКОМІТЕТУ:

Погорєловська І.Д.,
к.е.н., доцент
(: (04497) 51-098
e-mail:
tcimv@asta.edu.ua
pi@asta.edu.ua 
© Національний університет державної податкової служби України, 2009