VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
КЕРІВНИЦТВО СЕКЦІЯМИ
м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, 01.11.2011 р. – 29.03.2012 р.
Секція
Голова
Заступник
Секретар
1. Інформаційні технології, моделювання в економіці та хмарні технології
Устенко Cтаніслав Веніамінович,
д.е.н., завідувач кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана
Одинець Володимир Андрійович, к.е.н., завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, НУДПСУ,
(в.т. 11-65), odinet@ukr.net
 
2. Моделювання та інформаційно-аналітичне забезпечення процесів оподаткування
Лаба Мирослав Стефанович,
заслужений економіст України, директор Департаменту інформатизації та обліку платників податків
Редич Олександр Володимирович, доцент, к.е.н., Інститут післядипломної освіти, НУДПСУ, т. (8-297) 54-2-23, redich@asta.edu.ua Слєсаренко Тетяна Михайлівна,
викладач вищої категорії, КФЕК НУДПСУ
3. Інформаційні технології фінансових ринків та електронна комерція
Ситник Ніна Василівна,
к.е.н., доцент, КНЕУ
т. (044) 537-07-39
   
4. Бази знань, технології підтримки прийняття рішень та семантичний ВЕБ
Ріппа Сергій Петрович,
д.е.н., професор, НУДПСУ,
т. (8 -297) 61-3-38
Погорєловська Ірина Дем’янівна,
доцент, к.е.н., Інститут післядипломної освіти, НУДПСУ, (в.т.13-77), pi@asta.edu.ua
 
5. Інформаційні технології в освіті
Кухаренко Володимир Миколайович,
к.т.н., професор, завідувач проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету («ХПІ»)
Журавський Вадим Лаврентійович,
к. держ. упр., завідувач кафедри державного управління та менеджменту, Інститут післядипломної освіти, vzhur@asta.edu.ua
Воровченко Наталія Миколаївна,
завідувач лабораторії дистанційного навчання, Інститут післядипломної освіти, НУДПСУ
(в.т.13-10), 8-0685638313,
natali@asta.edu.ua
6. Інформаційна безпека
Широчин Валерій Павлович,
д.т.н. , професор, Національний технічний університет України "КПІ", т. (044) 441-12-18, vpsh514@mail.ru
Антоненко Володимир Мефодійович,
к.т.н., доцент, НУДПСУ,
т.(8-297) 60-3-38, (в.т.13-15),
beta7773@rambler.ru
 
7. Інформаційне право та правова інформатика в інформаційному суспільстві
Пилипчук В.Г.,
д.ю.н., професор, член-кор. НА ПрНУ, директор Науково-дослідного центру правової інформатики, Академія правових наук України
Новицька Наталія Борисівна,
к.ю.н. , доцент, кафедра цивільно-правових дисциплін,
(в.т. 14-70), 8-067-7-340-240, natalka_bn_@ukr.net
 
© Національний університет державної податкової служби України, 2011