VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”

м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, 23.01-30.03.2012 р.

Інформація про Інтернет-конференцію

30 березня 2012 року у Національному університеті ДПС України відбулося Пленарне засідання VIІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”, на якому було підведено підсумки роботи учасників Інтернет-конференції за період з 23.01.2012 – 30.03.2012 року за напрямами:

1. Інформаційні технології, моделювання в економіці та хмарні технології.
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення та моделювання процесів  оподаткування.
3. Інформаційні технології фінансових ринків та електронна комерція.
4. Бази знань, технології підтримки прийняття рішень та семантичний Інтернет.
5. Інформаційні технології в освіті.
6. Інформаційна безпека.
7. Інформаційне право та правова інформатика в інформаційному суспільстві.

Інноваційна форма проведення Пленарного засідання дозволила дистанційно взяти у ньому участь більш як 50-ти науковцям та практикам з різних навчальних закладів України та Росії, фахівцям Державної податкової служби України.

Зокрема, на засіданні були узагальнені проблемні питання використання знання-орієнтованих інтернет-технологій, які у своєму виступі окреслив керівник секції “Бази знань, технології підтримки прийняття рішень та семантичний Інтернет”, професор Ріппа Сергій Петрович, начальник відділу інформаційно-аналітичних технологій у сфері оподаткування Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України.

На пріоритетах розвитку правової науки в інформаційній сфері зупинився у своїй доповіді керівник секції “Інформаційне право та правова інформатика в інформаційному суспільстві” д.ю.н., професор, член-кор. Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного центру правової інформатики Пилипчук Володимир Григорович.

Про сутність інформатики як об’єкта інформаційного права доповідав Цимбалюк Віталій Степанович, к.ю.н., с.н.с. Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України.

Результати середньострокового прогнозування податкових надходжень були висвітлені у виступах віцепрезидента ДННУ “Академія фінансового управління”, професора Лондара Сергія Леонідовича та професора Плескач Валентини Леонідівни.

Про важливість функціонування єдиного реєстру податкових накладних в органах ДПС наголосив у своєму виступі директор Департаменту інформатизації та обліку платників податків ДПС України Лаба Мирослав Стефанович.

Процедури визначення ризиків процесів операційної та управлінської діяльності ДПС України висвітлив у своїй доповіді Пелих Сергій Любомирович, начальник відділу ДПС України.

Особливості моделювання якісних змін у діяльності органів ДПС на основі ключових показників були детально розкриті у виступі к.е.н. Редича Олександра Володимировича, доцента Інституту післядипломної освіти Національного університету ДПС України.

На проблемах формування персонального навчального середовища зупинився у своїй доповіді професор Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Кухаренко Володимир Миколайович.

Сутність хмарних технологій та необхідність їх застосування у навчальному процесі були висвітлені у виступі доцента кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана  Ситник Ніни Василівни.

Представник Марійського державного технічного університету (Росія) Морозов Михайло Миколайович розкрив у своїй доповіді особливості професійного навчання за допомогою віртуальних сервісів.

Про важливість аналізу ризиків у задачах інформаційної безпеки наголосив к.т.н., доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Мухін Вадим Євгенович.

В цілому, у роботі конференції взяло участь 105 осіб, з них 25 кандидатів наук, 5 докторів наук, 3 іноземці (Китай, Росія, США).

За результатами роботи конференції планується видання збірника з метою подальшого його використання у науково-практичній та навчальній діяльності.

Водночас, конференція виявила актуальну проблему – неготовність потенційних учасників до он-лайн-заходів, не у всіх вистачило знань та вмінь, а також технічних засобів, щоб приєднатися до роботи Конференції та прийняти участь у Пленарному засіданні у дистанційному режимі.