І  МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіц"
Керівництво секціями

м. Ірпінь, Академія ДПС України,
3 -6 травня 200
0 р.
Секція Голова Заступник Секретар

1.

Моделювання та інформаційні технології в оподаткуванні 

Росоловський

Володимир Миколайович

Заступник Голови ДПА України, к.т.н.

т. (044) 212-50-49, 

(044) 247 –33-17

Семирга Михайло Іванович,

Начальник Головного управління інформатизації та обліку ДПА України 

т. (044) 212-50-03, 

(044) 247-81-98

Костіна

Ніна Іванівна

д.е.н., професор кафедри податкової політики Академії ДПС України                                            т.(044) 266 - 43 - 89

Редич Олександр Володимирович

Начальник  інформаційно-методичного відділу   Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України  (Академія ДПС України)

 т.(8-297) 51-0-98

redich@ufei.ukrsat.com
Підсекція "Економіко-математичне моделювання"

Ревенко

Валерій Лук’янович

д.е.н. , провідний науковий співробітник Міжнародного Науково-навчального центру ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем НАН України і Міністерства освіти і науки України

т.(044)266-40-47,                        (044) 573-83-61                         

vrevin@ irtc.uran.net.ua

Скрипник

Андрій Васильович

к.ф.-м.н. , професор кафедри вищої математики і математичних методів в економіці Академії ДПС України

(8 -297) 62-4-20       marina1@svitonline.com

2.

 Правове забезпечення інформаційних технологій 

Антипов Володимир Іванович

к.ю.н, доцент,  директор Науково-дослідного інституту фінансового права,

(Академія ДПС України)

(8 -297) 61-4-48

Попович Володимир Михайлович

д.ю.н., директор науково-дослідного Центру з проблем оподаткування

(Академія ДПС України)

Усатий Григорій Олександрович

 к.ю.н., доцент, заступник начальника відділу аналізу, прогнозування, попередження та розкриття податкових злочинів науково-дослідного Центру з проблем оподаткування (Академія ДПС України)                                            (8-297) 60-552

3.

Банківські інформаційні системи

Романенко

Віктор Демидович

д.т.н., професор, заступник директора ННК "Інститут прикладного системного аналізу"

(044) 294 – 39 – 87

Ситник Ніна Василівна

к.е.н., доцент  кафедри інформаційних систем в економіці (КНЕУ)

т. (044) 446-24-81

Пернарівський Олександр Васильович

 к.е.н., доцент кафедри державних фінансів Академії ДПС України                              

4.

 Інформаційні системи і технології в економіці

Ільченко

МихайлоЮхимович

д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національний технічний університет України "КПІ"

 т.(044) 274 - 62 - 13

Яцишин Юрій Володимирович

к.ф.-м.н., завідувач кафедрою інформаційних систем і технологій  Академії ДПС України

 (8-297) 60 -3 - 38

Сафронова

Ірина Олексіївна 

Ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій  Академії ДПС України

 (8-297) 60 -3 - 38           safron2001@ukr.net

5.

Системи та технології підтримки прийняття рішень

Ситник Віктор Федорович

д.е.н., професор, завідуючий кафедрою інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету  (КНЕУ)

т. (044) 446-24-81

sitnik@kneu.kiev.ua

Ріппа Сергій Петрович

професор, д.е.н. , зав. відділом науково-дослідного Центру з проблем оподаткування

 (Академія ДПС України)

(8 -297) 61 - 3 - 38      rippa_serg@yahoo.com

Погорєловська

Ірина Дем’янівна

к.е.н., завідуюча лабораторією програмного забезпечення Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України (Академія ДПС України)

(8-297) 51-0-98

pi@ufei.ukrsat.com

6.

Інформаційні технології в освіті

Гриценко

Володимир Ілліч,

к.т.н., директор МННЦ  ЮНЕСКО, член-кор. АТН України

т.(044) 266-25-49

ф.(044) 266-15-70

vig@dlab.kiev.ua

Жарких Юрій Серафимович

д.т.н.Національний університет ім Шевченка

т .(044) 234-31-04 (Uninet) 

Биков Валерій Юхимович

д.т.н., професор, директор інституту засобів навчання АПН України

Журавський

Вадим Лаврентійович

к.держ.упр., доцент,  начальник навчально-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України (Академія ДПС України)

т. (8-297) 51-0-98

vzhur@yahoo.com

7.

Інформаційна безпека

Широчин

Валерій Павлович,

д.т.н. , професор професор кафедри обчислювальної техніки,

Національний технічний університет України "КПІ"

т. (044) 441-12-18,

(044)  241-72-99

Анкудович Г.Г.,

к.т.н., доцент, начальник відділу інформаційної безпеки Департаменту розвитку та модернізації  ДПА України   

т. (044) 462-07-29

Антоненко Володимир Мефодійович

к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій  Академії ДПС України

т. (8-297) 60-3-38