Результати роботи наукової секції
“Інформаційні технології та системи в оподаткуванні”
першої науково - практичної конференції
"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"

3 - 6 травня 2000р., Академія ДПС України, м. Ірпінь

    Характерним для доповідей на секційному засіданні є зміна наукових орієнтирів у бік аналітичних систем, інформаційного забезпечення податкового менеджменту, систем підтримки прийняття рішень у процесах оподаткування, інтегральних методів у підходах до розвитку податкової реформи і впровадження експертних систем у підрозділах податкової служби. Концептуальні проблеми інформатизації податкової служби України та напрями їх реалізації були сформульовані у доповідях заступника Голови ДПА України Росоловського В.М., ректора Академії ДПС України Мельника П.В.

    На секційних засіданнях було заслухано 28 доповідей.

    Наукові ідеї та розробки, що презентувались у доповідях на конференції можуть бути рекомендовані для більш детального вивчення щодо використання при створенні єдиної інформаційної системи податкової служби. Запропоновані методи та моделі створення експертно-аналітичних систем можуть розглядатись як наукова база для створення систем оперативного аналізу даних, побудови на їх основі систем підтримки прийняття рішень у процесах адміністрування податків.

    Надзвичайно важливе значення для реалізації обраної концепції модернізації інформаційної системи ДПС України має і буде мати підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, особливо у вивченні нових технологій обробки та аналізу інформації. Тому важливою для податкової системи є робота секції інформаційних технологій в освіті, на якій пропонувались конкретні рішення щодо використання у системі підготовки та перепідготовки кадрів для податкової системи елементів дистанційної освіти, ком’ютеризованих систем тестування слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів Академії ДПС України.

   Пропозиції

    Створити науково-методичну раду з систематизації економіко-математичних методів створення експертно-аналітичних систем податкової служби України.
Надати можливість членам науково-методичної ради працювати з експериментальними базами даних (очищеними від конфіденційних даних) визначених податкових підрозділів для апробації економіко-математичних методів прогнозування надходжень до бюджету та створення розподілених баз даних (спільно з управлінням АІС "Податки", управлінням розвитку та модернізації ДПС України та зацікавленими відомствами)
    Налагодити тісний контакт управлінь ДПА, ДПА у місті Києві з кафедрою "Інформаційні системи в економіці" Київського національного університету для координації наукових розробок інформаційних технологій в оподаткуванні.
    Рекомендувати Академії ДПС України оформити виконання на госпдоговірних умовах розробку технічного завдання та економіко-математичних методів створення екпертно-аналітичних систем аналізу впливу мікро та макрофакторів на надходження до бюджету країни, системи автоматизованого відбору платників для документальних перевірок, систем підтримки прийняття рішень в процесах адміністрування податків.
Продовжити адміністрування віртуального форуму конференції на WEB-сторінці Академії ДПС України з метою постійного моніторингу стану наукових розробок у галузі оподаткування та підтримки контактів між учасниками першої міжнародної науково-практичної конференції, передбачивши для цього відповідне фінансування.
    Рекомендувати кафедрі інформатики Академії ДПС України активізувати розробку навчальних планів та програм із використанням інформаційних систем (АРМ) у навчальному процесі.
Розробити положення про спеціальний фонд підтримки науковців у галузі інформаційних технологій із залученням коштів зацікавлених відомств.
    Стимулювати створення недержавних інформаційних структур для зацікавлення підприємств усіх форм власності в ознайомленні широкого загалу з їх фінансовим станом.
Активізувати створення корпоративного Інтранет серверу ДПА України для відпрацювання технологій дистанційної освіти.
Кервники секції:
Росоловський В.М., заступник Голови ДПА України,
Якушик І.Д., начальник Центру з проблем оподаткування , д.е.н.
Семирга М.І., начальник Головного управління АІС "Податки" ДПА України

Секретар
Редич О.В., начальник інформаційно-методичного відділу Академії ДПС України

5 травня 2000р.

на головну

на початок