Результати роботи наукової секції
“Банківські інформаційні системи, фінанси, страхування, ринок цінних паперів”
першої науково - практичної конференції
"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"

3 - 6 травня 2000р., Академія ДПС України, м. Ірпінь


    Учасники та доповідачі секційного засідання вважали за доцільне рекомендувати спрямування інтересів держави на підтримку досліджень і практичних розробок з наступних напрямів у галузі інформаційних систем і технологій:
розробки національних стандартів з інформаційних систем, які б відповідали міжнародним вимогам;
створення україномовної термінології в галузі інформаційних систем і технологій, запобігаючи цим самим засміченню української мови термінами іноземного походження;
інтелектуалізації інформаційних технологій;
Секція пропонує:

    Вийти з клопотанням перед Міністерством освіти і науки України про необхідність створення бюджетної наукової теми з розробки навчально-методичної документації для впровадженні корпоративних інформаційних систем у навчальний процес у вузах України на основі створення моделі гіпотетичного виробничого підприємства.
    Для реалізації інформаційної взаємодії банківських інформаційних систем та систем податкових органів необхідне спільне напрацювання та узгодження законодавчих і нормативних актів на рівні НБУ та керівництва податкових органів України.
    У мережі Internet створити web-сторінку для опублікування балансових даних та звітів про фінансові результати всіх підприємств усіх форм власності України (форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати" ).
    При розробці інформаційних систем у банківських та фінансових установах застосовувати сучасні інформаційні технології, такі як: створення сховища даних (Data WareHouse) і розробка на їх основі OLAP–систем, розробка і впровадження систем DSS (Decision Support Systems), які б дозволяли приймати оптимальні рішення при вирішенні неструктурованих або слабоструктурованих проблем банківського та фінансового менеджменту.
Протокол засідання секції

"Банківські інформаційні системи, фінанси, страхування, ринок цінних паперів”

Були присутні:

Єрьоміна Н.В. – доцент КНЕУ
Демченко М.Ю. – слухач. Чернігівського інституту економіки і управління
Глущенко І.О. – слухач Одеського державного економічного університету
Швабій К.І. – м.н.с. Науково-дослідного центру Академії ДПС України, аспірант КНЕУ
Алєксєєнко Л.М. – слухач Тернопільської академії народного господарства
Варваренко Г.О. – аспірант Академії ДПС України
Дзедик Ю.В. – Науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
Гора В.А. – головний інженер-математик Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем
Шкудун Д.П. – аспірант Київського державного університету ім.Т.Шевченка
Бабур С.М. – аспірант КНЕУ
Бридун Є.В. – асистент Академії ДПС України
Середа О.П. – аспірантка КНЕУ
Гладких Д.М. – к.е.н., АППБ “АВАЛЬ”

Виступили з доповідями:

Гладких Д.М., к.е.н., АППБ “АВАЛЬ” “МСБУ в украинских банках: точка зрения пользователя”,
Єрьоміна Н.В., доцент КНЕУ “Сучасні концепції створення автоматизованих банківських систем”.
Гора В.А., головний інженер-математик Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем “Інформаційно-аналітична система фінансового аналізу акціонерного підприємства.”
Бабур С.М., аспірант КНЕУ “Застосування нейтронних мереж для порівняльного аналізу фінансового стану комерційних банків”
Середа О.П. “Моделювання діяльності інститутів спільного інвестування – інвестеційних фондів та взаємних фондів інвестеційних компаній”
Шкудун Д.П., аспірант Київського державного університету ім.Т.Шевченка. “Моделювання роботи розрахункових палат в СЕП України”
Варваренко Г.О., аспірант Академії ДПС України “Оцінка впливу змін валютного курсу на динаміку грошової маси”.
Бридун Є.В., асистент Академії ДПС України “Дослідження математичної моделі оптимального страхування основних та оборотних фондів за допомогою пакету MAPLE”.
Керівники секції:

Савченко А.С., Директор департаменту інформатизації НБУ
Смолій Я.В., Заступник голови правління АППБ "АВАЛЬ"

Секретар:

Єрьоміна Н.В., доцент кафедри інформаційних систем в економіці КНЕУ, к.е.н.

5 травня 2000 р.

на головну

на початок