Результати роботи наукової секції
“Інформаційні технології та системи в економіці та бізнесі”
першої науково - практичної конференції
"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"

3 - 6 травня 2000р., Академія ДПС України, м. Ірпінь


Учасники конференції відзначили, що попри відомі труднощі та дії, направленні на усунення України як конкурента з міжнародного ринку інформаційних продуктів, вона ще зберегла досить високий потенціал наукових досліджень в галузі інформаційних технологій в економіці та бізнесі.
Водночас конференція засвідчила, що у цих дослідженнях відсутня системність.Відсутні грунтовні дослідження щодо проблем, життєво необхідних для вирішення кардинальних питань економічної політики, але вимагають високого ступеня координації та фінансування.
До таких проблем, наприклад, належать:
принципові засади та розрахунок оптимального рівня оподаткування підприємств різних галузей, який сприяє розвитку економічного потенціалу України;
кому і в яких випадках надавати податкові пільги;
оподаткування підприємств, які працюють в галузі ризикового бізнесу (передові технології, нові невизначенні ринки тощо);
як створити системи моніторингу за видатками, як ця система мусить взаємодіяти з податковими службами.
На кожне з цих питань необхідно дати компетентну наукову відповідь, яку можна отримати лише як результат комплексного, чітко з координованого дослідження.
Учасники конференції звернулися до організаторів та спонсорів, усіх зацікавлених українських та зарубіжних кіл з пропозиціями:
створити спеціальний фонд для планування та координації комплексних наукових досліджень у галузі інформаційних технологій в економіці та бізнесі;
запросити до числа розпорядників фонду керівників наукових установ, які зберегли науковий потенціал і прийняли активну участь у конференції.Створити Наукову раду фонду (з правом затвердження рішень директорів та розпорядників фонду), запросивши до неї провідних вчених, які довели спроможність ставити та ефективно вирішувати сучасні проблеми.

(Із виступу Дзядика Юрія Владиславовича, к.ф.-м.н., МННЦ ІТС)

ПРОПОЗИЦІЇ до загального рішення конференції

Вважати за доцільне спрямувати інтереси держави на підтримку досліджень і практичних розробок з наступних напрямів у галузі інформаційних систем і технологій:
розробки національних стандартів з інформаційних систем, які б відповідали міжнародним вимогам;
створення україно-мовної термінології у галузі інформаційних систем і технологій, запобігаючи цим самим засміченню української мови термінами іноземного походження;
інтелектуалізації інформаційних технологій.
При проведені конференції такого рівня доцільно розмежувати теоретичні і пракладні розробки за окремими секціями. При цьому надавати переваги висвітленню вітчизняних розробок та їх практичному застосуванню в Україні.

Керівники секції:

Ревенко В.Л., Професор Міжнародного науково-навчального центру, д.е.н.,
Татарчук М.І., Декан Київського національного економічного університету, к.е.н.,

Секретар

Денисова О.О., Доцент Київського національного економічного університету, к.е.н .

5 травня 2000 р.

на головну

на початок