Результати роботи наукової секції
"Системи підтримки прийняття рішень (СППР)"
першої науково - практичної конференції
"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"

3 - 6 травня 2000р., Академія ДПС України, м. Ірпінь


Секція об’єднала фахівців з розробки теорії та засобів реалізації систем підтримки прийняття рішень у різних сферах діяльності. Одним із основних завдань кожної корпоративної структури на сьогодні є саме вибір концепції побудови системи підтримки прийняття рішень (СППР), що буде визначати вибір математичних та апаратних засобів реалізації корпоративних інформаційних систем, у середовищі яких будуть функціонувати структурні елементи СППР: розподілені бази даних (сховища даних), системи оперативного аналізу даних (OLAP), бази знань, бази моделей, інформаційні технології в освіті тощо. Доповіді, що прозвучали на секції, засвідчують надзвичайно високий науковий потенціал учасників, сучасні підходи до реалізації СППР, значну кількість економіко-математичних моделей щодо їх реалізації.

Пропозиції

Вважати за доцільне проводити міжнародну науково-практичну конференцію “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” раз у два роки, по можливості, зберегти склад оргкомітету конференції.. Наступну конференцію на цю тему провести в травні 2002 роки.
Рекомендувати розробникам інформаційних систем та підрозділам підприємств та відомств України, що експлуатують ці системи, ширше застосовувати сучасні технологічні засоби (OLAР– системи, сховище даних, програмних агентів), а також системи підтримки прийняття рішень (СППР) та виконавчі інформаційні системи. Вважати за доцільне створити Всеукраїнську науково-практичну школу з проблематики СППР на базі Київського національного економічного університету.
Вважати необхідним посилити кадровий потенціал по впровадження, модифікації та супроводу інформаційних систем. З метою кадрового забезпечення функціонування інформаційних систем звернутись до Міносвіти та Науки України, Кабінету Міністрів України про відновлення спеціальності “Інформаційні системи в економіці” (напрям
– “Економіка, підприємництво”), передбачити в ній низку спеціалізацій, зокрема:
інформаційні системи в оподаткуванні;
інформаційні системі у банківській справі;
інформаційні системи у фінансовій справі;
інформаційні системи у страховій справі;
інформаційні системи у виробничому менеджменті;
інформаційні системи у бухгалтерському обліку та аудиті;
інші.
Підтримати ініціативу і передбачити виділення ресурсів для підтримки та розвитку інформаційного серверу з наукових проблем стосовно інформаційних систем та технологій при Академії ДПС і КНЕУ. Потенційними джерелами фінансування для подібних робіт можуть бути передбачені на міжвідомчих засадах (спільних проектах) Міносвіти, ДПА, НБУ, КМ та ін.
Надати матеріалам конференції, які опубліковані на інформаційному сервері, статус офіційних публікацій, зареєстрованих у відповідних міністерствах. При необхідності, звернутись до Державного комітету по пресі і Вищу атестаційну комісію.

Керівники секції:

Ситник В.Ф., Професор Київського національного університету, д.е.н.
Ріппа С.П., Начальник відділу Академії ДПС України, д.е.н.

Секретар

Погорєловська І.Д., Начальник сектору Академії ДПС України

5 травня 2000 р.

на головну

на початок