Результати роботи наукової секції
“Інформаційні технології в освіті”
першої науково - практичної конференції
"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"

3 - 6 травня 2000р., Академія ДПС України, м. Ірпінь


    Бурхливий розвиток інформатики й інформаційних технологій визначають можливість високоефективного вирішення проблем інформатизації освіти, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
    У цій галузі в Україні сформувались відомі колективи і різні підходи, результати яких у вигляді доповідей та повідомлень були заслухані на секції “Інформаційні технології в освіті” Першої міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми впровадження нових технологій в економіці та бізнесі”.
Секція високо оцінила впроваджені підходи до використання новітніх інформаційних технологій в сфері оподаткування, в тому числі використання дистанційного навчання. Найбільш яскраві результати одержані в цій галузі Київським національним університетом, Міжнародним центром ЮНЕСКО, Харківським державним політехнічним університетом та ін.
    Секція відзначає тенденції в інформатизації освіти в Україні від створення високоефективних індивідуальних засобів комп’ютерного навчання до створення комп’ютерно-комунікаційних систем, дистанційних технологій освітнього призначення та телекомунікаційних дидактичних середовищ.Такі системи створюються за рахунок використання методів штучного інтелекту, моделювання мислення та процесів засвоєння знань.У галузі оподаткування об’єктивно існують передумови, що зумовлюють необхідність широкого використання засобів та технологій інформатизації освіти. Серед них - висока динаміка оновлення знань, підвищення культури відносин між податківцями та платниками податків.

Секція запропонувала:

рекомендувати ДПА здійснити заходи щодо прискорення та своєчасного впровадження інформаційних технологій при створенні освітнього середовища ДПА України;
створити методично-координаційну раду з інформатизації системи освіти для ДПА;
секція підтримувала ідею проведення регулярних науково-практичних конференцій, які б висвітлювали питання використання інформаційних технологій в освіті

Керівники секції:

Гриценко В.І., директор МННЦІТС,член-кор.АТН,
Жарких Ю.С., Професор Київського державного університету ім.Т.Шевченко, д.ф.-м..н.,

Секретар

Тесленко Г.С., к.е.н.

5 травня 2000р.

на головну

на початок