Результати роботи наукової секції
“Захист інформації”
першої науково - практичної конференції
"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"

3 - 6 травня 2000р., Академія ДПС України, м. Ірпінь


У роботі секції прийняли участь представники багатьох наукових та навчальних центрів України, зокрема:

Академії ДПС України;
Національного технічного університету України "КПІ";
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ;
Тернопільської академії народного господарства;
Академії внутрішніх справ України;
Української академії державного управління;
Запорізького державного університету.

    На секції за два дні роботи було заслухано 18 доповідей присвячених різноманітним проблемам захисту інформації у комп’ютерних системах та забезпеченню безпеки інформаційних технологій в економіці та бізнесі.

В обговоренні доповідей прийняли участь також представники інших організацій та фірм.

У процесі обговорення доповідей, учасники секції прийшли до наступних висновків:

    Питання захисту інформації та безпеки інформаційних технологій в економіці та бізнесі мають виключно важливе значення. Рішення даного питання залежить як від створення наукових і теоретичних засад безпеки бізнесу та управління, так і від розробки та проведення експертизи безпеки програмно-технічних засобів, які використовуються в ДПА, а також безпеки інформаційних потоків у рамках Державної податкової служби.

    Виключно важливе значення мають питання створення методичної системи атестації комп’ютерних систем та мереж для безпечного використання у Державній податковій службі, що стосується персональних комп’ютерів як локальних мереж ДПС, так і особливо тих, що працюють в режимі on-line в глобальних інформаційних мережах (Інтернет).

    Найвищу оцінку мала доповідь щодо економічної кримінології та комп’ютерної підтримки моніторингу криміногенних явищ в економіці України, які повинні включати засоби збору економічної інформації, її аналізу, прогнозування та підтримки прийняття рішень.

    Для попередження несанкціонованих дій зловмисників із середовища співробітників ДПС необхідно зосередити увагу на розвитку засобів та методів багатопараметричної біометричної аутентифікації користувачів комп’ютерних систем та мереж, які з мінімальними економічними затратами, без помітного втручання у роботу користувачів зможуть встановити своєчасно спробу несанкціонованого доступу.

Для покращання організації роботи секції рекомендовано:

більш активно залучати для роботи секції розробників програмно-технічних засобів захисту інформації та підвищення безпеки інформаційних технологій, а також студентів та курсантів Академії ДПС України з метою їх залучення до навчально-наукової роботи;

розглянути питання про створення постійно діючого семінару "Безпечні інформаційні технології в економіці та бізнесі” при Академії ДПС Укураїни із залученням провідних фахівців та науковців усіх наукових та освітніх центрів України.

Керівники секції:

Широчин В.П., Національний технічний університет "КПІ", д.т.н.,
Антоненко В.М., Завідуючий кафедрою інформатики Академії ДПС України, к.т.н.,
Філоненко Ю.І., Начальник управління захисту інформації ДПА України

5 травня 2000 р.

на головну

на початок