Організаційний комітет
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 3 -6 травня 2000 р.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

 

Росоловський В.М., заступник Голови ДПАУкраїни , к.т.н

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ

Мельник П.В.,
ректор Академіїдержавної податкової служби України, заслужений економіст України, д.е.н., професор
Згуровський М.З.,
ректор Національного технічного університету України  “КПІ” , академік НАН та АПН України, д.т.н., професор
Ситник В.Ф.
завідуючий кафедрою інформаційних систем в економіці КНЕУ, д.е.н., професо
р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на головну

на початок

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Білоус В.Т.,

заступник начальника податкової міліції - начальник Управління внутрівідомчого контролю по боротьбі з корупцією та безпеки працівників ДПС України , к. держ. упр., професор

Онищенко В.А., 

перший проректор Академії ДПС України

Тарангул Л.Л.,  

проректор з  наукової роботи Академії ДПС України, к.г.н.

Накай А.І.,

директор Центру перепідготовки та   підвищення

кваліфікації кадрів ДПС України  Академії  ДПС України

Антипов В.І.,

директор Науково-дослідного інституту фінансового права 

Академії ДПС України, к.ю.н.

Ріппа С.П..,

завідуючий відділом інформацйно-облікових систем Науково-дослідницького центру з проблем оподаткування Академії  ДПС України, д.е.н., професор

Костіна Н.І.,

професор кафедри податкової політики та оподаткування 

Академії ДПС України, д.е.н, професор.

 Ільченко М.Ю.,

проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ”, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор
Ревенко В.Л.,

провідний науковий співробітник Міжнародного науково-

навчального центру ЮНЕСКО інформаційних технологій 

та систем НАН України і Міністерства освіти і науки  України, д.е.н., професор

Широчин В.П. 

професор кафедри обчислювальтої техніки НТУУ "КПІ", к.т.н., професор

Редич О.В.,   

начальник інформаційно-методичного відділу Центру 

перепідготовки та  підвищення  кваліфікації кадрів  ДПС України  Академії  ДПС України

Журавський В.Л.,

начальник навчально-методичного відділу Центру 

перепідготовки та  підвищення  кваліфікації кадрів  ДПС України  Академії  ДПС України, к.держ.упр.

Яцишин Ю.В.,

завідуючий кафедрою інформаційних систем і технологій  Академії ДПС України, к.ф-м.н., доцент

Москаленко В.М.,

начальник Департаменту розвитку та модернізації державної податкової слусжи ДПА України

Семирга М.І.,

начальник Головного управління інформації та обліку ДПА України

Сердюк Н.П.,

заступник начальника Головного управління інформації та обліку, начальник управління ведення Центральної бази даних ДПА України

Катерноза К.О.,

начальник Управління розвитку інформаційної інфраструктури  Департаменту розвитку та модернізації ДПА України

Анкудович Г.Г.,

начальник відділу інформаційної безпеки Департаменту розвитку та модернізації ДПА України, к.т.н., доцент

Оргкомітет: centr@ufei.ukrsat.com

Секретаріат оргкомітету:

(04497) 62-588 Мацелюх Н.П.

 (04497) 51-098 Погорєловська І.Д., к.е.н.

 pi@ufei.ukrsat.com