Результати роботи наукової секції
“Інформаційні технології та системи в оподаткуванні”
другої науково - практичної конференції
"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"

м. Ірпінь, 3-5.05.2001 p.

Доповіді на секційних засіданнях відображали закріплення відмічених на першій конференції 2000 p. тенденцій розвитку інформаційних технологій на широке використання методів та засобів економіко-математичного та імітаційного моделювання складних неструктурованих систем, інформаційного забезпечення податкового менеджменту, систем підтримки прийняття рішень у процесах адміністрування податків, що орієнтовані на використання WEB-технологій. Концептуальні проблеми інформатизації податкової служби України та напрями їх реалізації були окреслені у пленарних доповідях заступника Голови ДПА України Росоловського В.М. "Стан і пріоритети розвитку інформатизації податкової служби України", ректора Академії ДПС України Мельника П.В "Трансформаційні бар'єри інформатизації освіти і науки в Україні", "Проблеми оптимізації прибуткового податку" - Мельник П.В., Скрипник А.В. Цікавими були доповіді закордонних гостей конференції, зокрема радника Міністерства фінансів США Алана Робіду “Досвід Міністерства фінансів США з модернізації податкової служби”, представників Державного податкового комітету республіки Бєларусь Біруліної Л.Д. та Лагутенко Л.Д. “ Автоматизовані розробки податкової служби республіки Бєларусь”. Були запропоновані, також, нові методи добування знань із баз даних (DataMining) на основі нейромереж, генетичних та індуктивних методів, що поєднують як традиційні так і сучасні алгоритми штучного інтелекту. На секційних засіданнях було заслухано 30 доповідей, що дещо більше ніж на попередній конфенренції. Наукові ідеї та розробки, що презентувались у доповідях на конференції можуть бути рекомендовані для більш детального вивчення щодо використання при створенні єдиної інформаційної системи податкової служби України. Запропоновані підходи та методи можуть розглядатись як наукова база для створення систем оперативного аналізу податкової інформації, побудови на їх основі систем підтримки прийняття рішень у процесах адміністрування податків.

Науково — практичним змістом відрізнялись, також, доповіді:

1. Лощинін М.Б. "Моделирование теневой деятельности физических лиц посредством функции тени й ее производных",

2. Бездоленко К.Е., Шевченко С.С., Семирга M.I., Миськів Б.Т., Волошин О.М. "Автоматизована інформаційна система Державної податкової адміністрації обласного рівня: основні технічні рішення",

3. Кулик В.В., Кулик А.В. "Моніторинг системи податків у рамках економічного кругообігу доходів національної економіки (згідно СНР 00Н)",

4. Редич О.В. "Нейромережі у моделюванні податкових надходжень",

5. Валькман B.C., Степашко B.C., Гриценко B.I. "Методичні засади створення інформаційно-аналітичної системи в галузі оподаткування”,

6. Дзядик Ю.В. "Базова модель оптимізації рівня оподаткування",

7. Тимонін Ю.І "Золотое сечение налогов",

8. Лаговський В.В., Сторожук Є.А., Коляда Ю.В. "Аналіз взаємозв'язків податків на рівні підприємства",

9. Коляда Т.А. "Визначення основних факторів, що впливають на надходження до Зведеного бюджету України",

10. Бабак О.В. Гасанов А.С. “Принцип редукции информации при анализе процесов налогообложения”

Висновки та пропозиції секції:

1. Відзначити як такі, що мають практичне спрямування вищезазначені доповіді і рекомендувати їх до друку у журналі "Науковий вісник" Академії ДПС України у 2001 році (у відповідності із затвердженим ДПА України кошторисом на організацію та проведення конференції).
2. Враховуючи значну кількість наукових досліджень, у яких використовуються економіко-математичні методи, створити в рамках секції підсекцію "Моделювання податкових процесів" з метою систематизації та апробації методів і засобів аналізу, прогнозування та моделювання податкових процесів при прийнятті управлінських рішень.
3. До 10.10.2001 року надати оргкомітету конференції та керівництву ДПА України склад, план роботи підсекції "Моделювання податкових процесів" та результати наукових досліджень з даного напрямку.
4. Продовжити адміністрування віртуального форуму конференції на WEB-сторінці nc.ufei.ukrsat.com з метою постійного моніторингу стану наукових розробок у галузі інтелектуального аналізу економічної інформації, систем підтримки прийняття рішень, підтримки контактів між учасниками конференції.
5. Ініціювати перед керівництвом ДПА України фінансування госпрозрахункової теми “Дослідження методів та засобів інтелектуального аналізу податкової інформації для інтеграції їх в системи підтримки прийняття рішень в оподаткуванні”.
6. Врахувати наукові ідеї, представлені у відмічених доповідях при розробці програми модернізації інформаційної системи ДПС України.

Керівники секції:

Росоловський В.М.,
заступник Голови ДПА України, к.т.н.,

Костіна H.I.,
професор кафедри податкової політики та оподаткування Академії ДПС України, д.е.н.,

Семирга M.I.,
начальник Головного управління АІС "Податки" ДПА України,

5.05.2001 р.


на головну

на початок