Результати роботи наукової секції
“Інформаційні системи і технології в економіці”
другої науково - практичної конференції
"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"

4-5 травня 2001 року.

Рекомендувати до друку у фаховому журналі виступи:

1. Брильов С.І. Розробка програмних засобів як об’єкт економічного аналізу
2. Брильов С.І., Головкова Л.С. Удосконалення системи планування і контролю на підприємстві
3. Брильов С.І., Севастьянович В.В. Моделі сіткового планування і керування
4. Гриценко В.И., Тимашова Л.А. Информационные средства и технологии виртуальных предприятий
5. Денісова О.О. Проблеми сучасного інформаційного права та економіка програмного забезпечення з відкритим кодом
6. Іванова В.В. Електронна бібліотека як інформаційний комплекс в сфері економіки
7. Калюжная Н.Г. Влияние временного фактора на эфективность принимаемого управленческого решения
8. Каранфілов М.С. Проблеми розвитку інформаційних систем у статистиці
9. Кельдер Т.Л.,Шмиголь Н.М. Організація автоматизації аналізу прибутку та рентабельності за системою директ-костінг.

10. Людвічук М.В. Інформаційні системи і технології в споживчій кооперації
11. Остривная Л.Г. Эколого-экономические аспекты внедрения информационных технологий в Украине
12. Розмыслов А.Н. Организация обновления основных средств региона с применением единой информационной базы состояния основных средств
13. Соколик М.П. Засади створення інформаційної системи для оподаткування майна громадян в Україні
14. Тимашова Л.А., Степаненко О.П., Козлова В.П., Каминский А.Г. Информационные технологии в финансовых и логических системах
15. Ткаченко В.П., Афанасьева И.И. Автоматизация учета производственных запасов
16. Тур Л., Музалёва В. , Таран Л. Логистические системы виртуальных предприятий.
17. Хелемський В.Ю. Оптимізація структури валютних запасів в Україні
18. Хоренко С.Б. Інформаційні технології оптимізації матеріальних і фінансових потоків у виробничих системах.

Керівники секції

Ільченко М. Ю., д.е.н., професорпроректор з наукової роботи Національного технічного університету “КПІ”

Яцишин Ю.В., к.ф.-м.н., завідуючий кафедрою інформаційних систем і технологій Академії ДПС України

на головну

на початок