Результати роботи наукової секції
“СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ”
другої науково - практичної конференції
"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"

4-5 травня 2001 року.

1. Доповнення до п.10.

Вивчити питання і виступити з клопотанням перед ВАК України про зарахування як фахових при захисті дисертацій Інтернет – публікації.

2. Доповнення до п.14

“СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В БІЗНЕСІ”

3. Рекомендувати економічним вузам України включити у навчальні плани підготовки економістів і менеджерів дисципліну “Системи підтримки прийняття рішень” (так як це є в США, Німеччині)

4. Організувати в КНЕУ на кафедрі Інформаційних систем в економіці семінар по визначенню таксономії СППР.

5. Рекомендувати до друку у фаховому журналі виступи:

1. Галузинський Г.П. Інтерактивний алгоритм кластерного аналізу.

2. Гужва В.М. Управління логістичними ланцюгами на підприємствах за допомогою програмних агентів.

3. Курков М.С. Прогнозування за допомогою нейромережевих систем и прийняття рішень на фондовому ринку.

4. Л.Бондар., В. Лещенко, Т.Морозюк Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності

5. Лощинин И.М. Методы обработки обезличенных данных для компьютерной эконометрии и налоговой статистики

6. Перепилиця В.А., Сергеєва Л.Н., Позднякова А. Визуализация критериального пространства в системах поддержки принятия решения

7. Погорєловська І.Д. Інноваційні рішення та особливості їх прийняття.

8. Помазун О.М. Концептуальні основи моделювання бізнес-процесів

9. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф. Микроэкономическая модель принятия решений в нестабильных налоговых условиях.

10. Сергєєва Л.Н. Застосування методів теорії хаосу та експериментальної економіки в системах підтримки прийняття рішень.

11. Ситник В.Ф., Краснюк М.Т. Правило-орієнтовані СППР.

12. Шолудько Д.П. Експертні системи у міжнародному податковому плануванні.

Керівник секції

Ситник В.Ф., д.е.н., професор кафедри інформаційних систем в економіці, КНЕУ

на головну

на початок