I I  МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі"
Висновки та пропозиції секції:
м. Ірпінь, 3-5.05.2001 p.


Висновки та пропозиції секції:

1. Відзначити як такі, що мають практичне спрямування вищезазначені доповіді і рекомендувати їх до друку у журналі "Науковий вісник" Академії ДПС України у 2001 році (у відповідності із затвердженим ДПА України кошторисом на організацію та проведення конференції).

2. Враховуючи значну кількість наукових досліджень, у яких використовуються економіко-математичні методи, створити в рамках секції підсекцію "Моделювання податкових процесів" з метою систематизації та апробації методів і засобів аналізу, прогнозування та моделювання податкових процесів при прийнятті управлінських рішень.

3. До 10.10.2001 року надати оргкомітету конференції та керівництву ДПА України склад, план роботи підсекції "Моделювання податкових процесів" та результати наукових досліджень з даного напрямку.

4. Продовжити адміністрування віртуального форуму конференції на WEB-сторінці nc.ufei.ukrsat.com з метою постійного моніторингу стану наукових розробок у галузі інтелектуального аналізу економічної інформації, систем підтримки прийняття рішень, підтримки контактів між учасниками конференції.

5. Ініціювати перед керівництвом ДПА України фінансування госпрозрахункової теми “Дослідження методів та засобів інтелектуального аналізу податкової інформації для інтеграції їх в системи підтримки прийняття рішень в оподаткуванні”.

6. Врахувати наукові ідеї, представлені у відмічених доповідях при розробці програми модернізації інформаційної системи ДПС України.

на головну

на початок