Підсумки проведення Третьої міжнародної науково - практичної конференції
  "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці"
м. Ірпінь, 16-17.05.2002 p.


Доповіді на секційних засіданнях відображали закріплення відмічених на першій та другій конференції 2000- 2001 рp. тенденцій розвитку інформаційних технологій на широке використання методів та засобів економіко-математичного та імітаційного моделювання складних неструктурованих систем, інформаційного забезпечення податкового менеджменту, систем підтримки прийняття рішень у процесах адміністрування податків, що орієнтовані на використання WEB-технологій.

Концептуальні проблеми інформатизації податкової служби України та напрями їх реалізації були окреслені у пленарних доповідях заступника Голови ДПА України Росоловського В.М. "Стан і перспективи розвитку інформаційно-аналітичної системи державної податкової служби України", вітальне слово академіка НАН України Геєць В.М., провідного науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО Ревенко В.Л. “Економіко-математичні засади інвестиційної політики в Україні, проректора КПІ Ільченко  М.Ю.

Цікавими були доповіді закордонних гостей конференції, зокрема  представників Міністерства з податків і зборів республіки Білорусь Торцевич В.С., Вальчак Л.В., представників податкової служби республіки Узбекистан Ходжакулова М.Х., Тараханова Д.Е. “Інформаційні технології в податковій службі Узбекистан”.

Були запропоновані, також, нові методи імітаційного моделювання, добування знань із баз даних (DataMining) на основі ймовірнісних автоматних моделей,  дискримінантного аналізу, генетичних та індуктивних методів, що поєднують як традиційні так і сучасні алгоритми штучного інтелекту (МГВА).

Оргкомітет вважає доцільним:

1.      підтримати пропозиції секцій щодо публікації тез та доповідей у відповідності із рекомендаціями керівництва секціями;

2.      рекомендувати Департаменту модернізації і розвитку ДПС України розглянути запропоновані на секціях методи і засоби моделювання податкових процесів для апробації та інтеграції в корпоративній інформаційній системі;

3.      для побудови моделей податкових процесів запропонувати ДПА України сформувати вибірки знеособленої, опосередкованої інформації для використання в наукових дослідженнях;

4.      забезпечити доступ науковцям до бібліотеки ДПА України;

5.      провести наступну конференцію в травні 2003 року.

 

Голова організаційного комітету:

Росоловський В.М.

 

Заступники голови:

Мельник П.В.

Згуровський М.З.

Геєць В.М.

Ситник В.Ф.

 

Члени організаційного комітету:

Білоус В.Т.

Ляшенко  Ю.І.

Ріппа С.П.

Тарангул Л.Л.

Накай А.І.

Ільченко М.Ю.

Ємченко Ю.Б.

Семирга    М.І.

Костіна Н.І.

Антипов В.І.

Ревенко В.Л.

Гриценко В.І. 

Сергієнко  І.В.

Редич О.В.

Мацелюх   Н.П.

Сердюк Н.П.

Давидюк В.С.

Яцишин Ю.В.

Катерноза К.О.

Журавський В.Л.

Ліхтенштейн Г.А.

Касьяненко Л.М.

Широчин В.П.

на головну

на початок