Секція 1. Інформаційні технології та системи в оподаткуванні

м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

Актовий зал

Керівники секції:

Росоловський Володимир Миколайович, к.т.н., заступник Голови ДПА України
Семирга Михайло Іванович, начальник Головного Управління АІС “Податки” ДПА України
Підсекція “Інформаційні технології в оподаткуванні”
Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор кафедри податкової політики та оподаткування Академії ДПС України
Редич Олександр Володимирович, начальник інформаційно-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України Академії ДПС України
Підсекція “Моделювання податкових процесів”
Ревенко Валерій Лук’янович, д.е.н., провідний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України і Міністерства освіти і науки України
Скрипник Андрій Васильович, к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики і математичних методів в економіці Академії ДПС України

Підсекція “Моделювання податкових процесів”

1. Предварительные результаты непараметрического моделирования теневой деятельности физических лиц
Лощинин Михаил Борисович, аналитик журнала “Економіст”, Киев,
Лощинин Илья Михайлович, ведущий программист фирмы “Fullpipe”, Москва
2. Урахування суспільних інтересів при захисті вітчизняного виробника
Скрипник Андрій Васильович, к.е.н., доцент (Академія ДПС України)
3. Мотивація до відхилення від сплати податків
Гацька Людмила Павлівна, к.е.н., доцент
Скрипник Андрій Васильович, к.е.н., доцент
(Академія ДПС України)
4. Математическое обеспечение налогообложения
Тимонин Юрий Александрович, к.т.н., заведующий кафедрой экономической кибернетики (Институт предпринимательства и современных технологий)
5. Распознавание тени бизнеса
Тимонин Юрий Александрович, к.т.н., заведующий кафедрой экономической кибернетики Павловский Александр Дмитриевич, аспирант
Рудченко Александр Петрович, аспирант
(Институт предпринимательства и современных технологий)
6. Про прогресивність регресивної системи оподаткування
Кігель Володимир Романович, к.е.н., доцент
(Київський економічний інститут менеджменту)
7. Застосування автоматного моделювання для прогнозування податкоспроможності регіонів
Тарангул Людмила Леонідівна, к.г.н., доцент,
(Академія ДПС України)
8. Об одном подходе к построению экономико-математических моделей объектов налогообложения в условиях ограниченности информации
Бабак Олег Владимирович, к.т.н., заведующий отделом
Гасанов Айдын Сардар, к.т.н., старший научный сотрудник
(Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем НАН Министерства образования и науки Украины)
9. Інформаційні технології та моделювання виробничих процесів багатопрофільних підприємств
Жадлун Анатолій Олексійович, к.е.н., доцент
(Академія ДПС України)
Жадлун Зінаїда Олексіївна, к.е.н., доцент
(Національний аграрний університет)
10. Моделювання податкових надходжень з ПДВ
Крючкова Ірина Володимирівна, заввідділу моделювання та короткострокового прогнозування Інституту економічного прогнозування НАН України, к.е.н., старший науковий співробітник
11. Алгоритмы, маскирующие поиск аномальных тенденций в финансовой деятельности предприятий
Васильев Владимир Иванович, професор, д.т.н., заведующий отделом
Суровцев Игорь Викторович, к.т.н., старший научный сотрудник
(Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем НАН и Министерства образования и науки Украины)
Эш Светлана Николаевна, преподаватель Киевского колледжа связи
12. Модель надходження акцизного збору з ввезених на територію України товарів
Краснова Тетяна Давидівна, к.т.н.
(Академія ДПС України)
13. Оцінка точок Лаффера на основі двопараметричного методу
Редич Олександр Володимирович, начальник інформаційно-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України Академії ДПС України
14. Тіньова економіка та податковий тягар у постсоціалістичних країнах: емпіричне дослідження
Резниченко Наталія Львівна, головний державний податковий інспектор
(Державна податкова адміністрація в Івано-Франківській області)
15. Методика прогнозування надходження до бюджету збору за геологорозвідувальні роботи Бодюк Адам Васильович, к.е.н.
(Академія ДПС України)
16. До оптимізації роботи податкової інспекції
Лаговський Володимир Володимирович, ст. викладач
(Академія ДПС України)
17. Об одном методе предельного анализа оптимальных товарных связей и налога на добавленную стоимость

Куреня С.В., аспірант
(Інститут економічного прогнозування НАН України)
18. Моніторинг зовнішньоекономічної діяльності регіонів України
Лазебник Олександр Павлович, аспірант
(Академія ДПС України)
Підсекція “Інформаційні технології в оподаткуванні”
19. Автоматизація моделювання за допомогою транслятора автоматних моделей
Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор
(Академія ДПС України)
Сучок Сергій Володимирович, співробітник інформаційно–обчислювального центру КНУ ім . Т. Шевченка
20. Концепция построения системы имитационного моделирования и прогнозирования налогоотдачи физических лиц
Лекарь Сергей Иванович, начальник Главного управления налогообложения физических лиц ГНА Украины
Лощинин Михаил Борисович, аналитик журнала “Економіст”
21. Застосування сучасних інформаційних технологій для тестування та оцінки програмних засобів у податкових органах України
Грицаєв Віталій Костянтинович, доцент, к.т.н., начальник Управління організації та забезпечення впровадження інформаційних технологій Департаменту розвитку та модернізації ДПС
22. Залежність якості пронозування податкових надходжень від довжини статистичної вибірки
Степашко Володимир Семенович, д.т.н., завідувач відділу
Коппа Юрій Володимирович, к.т.н., ст. науковий співробітник
Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України і Міністерства освіти і науки України
23. Мікроімітаційне моделювання і можливості його застосування у податковій системі Антонюк Валентина Андріївна, ст. викладач
(Київский національний економічний університет)
24. Інформаційне повідомлення за напрямами роботи Управління щодо вдосконалення адміністрування сплати податківДепартаменту розвитку та модернізації ДПС
Губатенко Олена Адольфівна, начальник Управління ДПА України
25 Перспективы использования XML при построении информационной системы налоговой службы
Бездоленко Константин Эдуардович, начальник отдела разработки ПК АИС "Налоги" ГНА Украины
26. Дискримінантний аналіз ризику втрати податкоспроможності

Семирга Михайло Іванович, начальник Головного управління АІС “Податки”
Редич Олександр Володимирович, начальник інформаційно-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України Академії ДПС України
27. Інформаційне забезпечення формування бази оподаткування лісового господарства України
Дубіна Олена Миколаївна, методист Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної податкової служби України
(Академія ДПС України)
28. Проблеми функціонування регiональної системи управлiння місцевими бюджетами Баштанник Олег Іванович, викладач
Заховалко Тетяна Вікторівна, асистент
Максишко Наталія Костянтинівна, к.ф-м.н, доцент
(Кафедра економічної кібернетики, Запорізький державний університет)
Медвідь Сергій Миколайович, начальник фінансового управління Пологівського району Запорізької області
29. Інформатизація державного податкового менеджменту
Філоненко Микола Михайлович, к.е.н., доцент кафедри податкового менеджменту
(Академія ДПС України)
30. Системы поддержки принятия решений в деятельности налоговых администраций Ефименко Татьяна Ивановна, к.э.н., председатель Государственной налоговой администрации Запорожской области
31. Система гарантованого електропостачання – вимога часу
Сотниченко Руслан Володимирович, головний державний податковий інспектор Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби
32. Інформаційне забезпечення обліку надходження акцизного збору в органах Державної податкової служби
Нестеренко Геннадій Миколайович, начальник відділу Державної податкової адміністрації в Чернігівській області, здобувач Академії ДПС України
33. Розвиток інформаційної інфраструктури як складова Програми модернізації ДПС України
Катерноза Костянтин Олексійович, начальник управління
Гребенюк Олексій Володимирович, начальник відділу
Лущан Микола Феодосійович, заступник начальника відділу
(Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби України)
34. Впровадження нових інформаційних технологій у податковому аудиті
Афонін Олександр В’ячеславович, начальник Управління вдосконалення податкового аудиту
35. Інформатизація державної податкової служби України

Ковирьов Юрій Олексійович, головний державний податковий інспектор Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби
36. Методичні вимоги до комп’ютерного обладнання робочих місць структурних підроздів Василенко Олена Миколаївна, головний державний податковий інспектор Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби
37. Серверне обладнання для державної податкової служби України – яким воно має бути Махіня Олег Михайлович, старший державний податковий інспектор Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби
38. Інформаційні системи управління ресурсами
Яцишин Юрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент
(Академія ДПС України)
Серединін Євген Самійлович
39. Інформаційні технології в податковому аудиті
Поденежко Олександр Васильович , к.ф.-м.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій
(Академія ДПС України)
40. Особливості впровадження організаційно-інформаційної моделі аналізу показників в оподаткуванні
Строчик Оксана Іванівна, ст. викладач (Академія ДПС України)

на головну

на початок