Секція 2. Правове регулювання впровадження інформаційних
технологій та правоохоронна діяльність

м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

корпус юридичного факультету, кім. 308

Керівники секції:

Антипов Володимир Іванович, к.ю.н., доцент, директор Науково-дослідного інституту фінансового права Академії ДПС України
Попович Володимир Михайлович, к.ю.н., доцент, начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Академії ДПС України
Усатий Григорій Олександрович, к.ю.н., доцент, заступник начальника відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Академії ДПС України

Доповіді:

       1. Попередження податкових правопорушень в умовах використання інформаційних технологій

Цимбал Петро Васильович, к.ю.н, доцент, завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Постіл Наталія Степанівна, магістр
(Академія ДПС України)
2. Подготовка оперативных сотрудников для борьбы с правонарушениями в сфере информационных технологий
Рыжков Эдуард Владимирович, к.ю.н., начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности в сфере информационных технологий
(Донецкий институт внутренних дел МВД Украины)
3. Кримінально-правова боротьба з комп’ютерними злочинами: проблеми удосконалення Усатий Григорій Олександрович, к.ю.н., доцент, заступник начальника відділу аналізу, прогнозування, попередження та розкриття податкових злочинів Науково-дослідного центру з проблем оподаткування
(Академія ДПС України)
4. Використання інформаційних технологій у правоохоронній діяльності
Роздайбіда Андрій Володимирович, начальник Оперативно-аналітичного управління УПМ ДПА у Дніпропетровській області, здобувач Академії ДПС України
5. Використання інформаційних технологій у виявленні та розслідуванні податкових злочинів
Лисенко Володимир Васильович, к.ю.н., доцент, начальник лабораторії № 2 НДЦ Академії ДПС України
6. Застосування податкового примусу в правоохоронній діяльності податкової служби
Руснак Юрій Іванович, аспірант Академії ДПС України
7. Необхідність взаємодії для виявлення і розслідування податкових злочинів
Мигрин Ганна Петрівна, викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
(Академія ДПС України)
8. Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення управління органами податкової міліції
Мацюк Володимир Ярославович, начальник ВООЗСПЗ ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, аспірант Академії ДПС України
9. Використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій з метою отримання доказів
Чигирина Галина Леонідівна, ст. викладач
(Академія ДПС України)
10. Використання інформаційних технологій при формуванні кадрів ДПС
Артеменко Олена Вікторівна, аспірант
(Академія ДПС України)
11. Правове забезпечення обробки та використання інформації в правоохоронній діяльності Трофімова Лариса Віталіївна, аспірант
(Академія ДПС України)
12. Кримінально-правові аспекти боротьби з комп’ютерною злочинністю
Заруба Петро Іванович, курсант взводу ПМП-26, рядовий податкової міліції
(Академія ДПС України)
13. Інформаційно-аналітична робота підрозділів податкової служби України
Семир’янов Дмитро Якович, старший оперуповноважений Оперативно-аналітичного управління УПМ ДПА у Дніпропетровській області, здобувач Академії ДПС України
14. Паростки комп’ютерної злочинності в Україні та спроби їх подолання
Білецька Ганна Миколаївна, спеціаліст з наукової діяльності відділу аналізу, прогнозування, попередження та розкриття податкових злочинів Науково-дослідного центру з проблем оподаткування (Академія ДПС України)
15. Гарантії та способи забезпечення правової законності і правопорядку
Рудюк Богдан Валентинович, аспірант Академії ДПС України

16. Інформаційні бази даних як засіб контролю у сфері ліцнзування
Гарбузюк Костянтин Геннадійович, здобува
ч
(Академія ДПС України)
17. Правове регулювання комп’ютерних злочинів на Україні
Римаренко І.В., АПСВ

на головну

на початок