Секція 3. Банківські інформаційні системи
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

корпус юридичного факультету, кім. 408

Керівники секції:

Романенко Віктор Демидович, д.т.н., професор, заступник директора ННК “Інститут прикладного системного аналізу”
Ситник Ніна Василівна, к.е.н., доцент кафедри інформаційних технологій в економіці, Київський національний економічний університет
Пернарівський Олександр Васильович, к.е.н., доцент кафедри державних фінансів Академії ДПС України

Доповіді:

1. Підходи до проектування сховищ даних у банківських закладах
Ситник Ніна Василівна, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет
2. Рейтингова оцінка фінансової стійкості комерційного банку

Вітлінський Вальдемар Володимирович, професор, д.е.н.
Київський національний економічний університет
Пернарівський Олександр Васильович, доцент, к.е.н.
(Академія ДПС України)
3. Внедрение банковских информационных систем в офшорных зонах

Муртазаева Гульнара Наримановна, к.э.н.,
доцент кафедры финансового права
(Академия ГНС Украины)
4. Экономико-математическое моделирование и разработка системы управления рисками в банке

Щелоков Александр Николаевич,
начальник Управления анализа и оценки рисков АКБ “Надра”
5. Введення у проблему побудови сховищ даних банку
Тимошенко О.О.,
провідний фахівець відділу підтримки звітності управління впровадження і супроводження Департаменту інформаційних технологій АППБ “АВАЛЬ”
6. Об одном подходе к построению обобщенной экономико-математической модели процесса управления финансами в коммерческом банке
Притоманова Ольга Михайловна,
ст. преподаватель, Днепропетровский национальный университет
7. Інформаційно-аналітична система аналізу клієнтської банківської інформації
Карась Василь Олексійович, директор філії АКБ “Національний кредит”
8. Система финансового анализа, экспертной оценки, прогнозирования и оптимизации финансового состояния предприятия
Жук Максим Викторович,
главный экономист отдела бизнес-планирования ОАО “Ощадбанк”
9. Модель финансового анализа, прогнозирования и оптимизации финансового состояния предприятия
Жук Максим Викторович,
главный экономист отдела бизнес-планирования ОАО “Ощадбанк”
10. Технологія оброблення інформації в ієрархічній територіально-розподіленій системі банку Череднічок В.М.,
начальник сектора локальних мереж 4-ї філії АППБ “АВАЛЬ”, аспірант КНЕУ
11. Математичні моделі планування та розвитку філіальної мережі банку
Бібік Ілля Гаврилович,
молодший науковий співробітник
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МО України
12. Автоматизація процесів планування та виконання кошторису
Кривоносова Вікторія Юріївна,
економіст ОПЕРУ НБУ
13. Електронна сертифікація банків та забезпечення надійності здійснення операцій
Ткаченко Мирослав Іванович,
аспірант Тернопільської академії народного господарства
14. Проблемы внедрения систем массовых электронных платежей в Украине
Бадрак Александр Сергеевич,
аспирант (Совет по изучению производительных сил Украины, НАН Украины)
15. Перспективи банківської інформаційної системи України в умовах ринкової економіки незалежної держави
Мацола Максим Васильович, Гоцуляк Тетяна Станіславівна (Тернопільська академія народного господарства)
16. Необхідність маркетингових досліджень у банківській діяльності

Андрушко Наталія Юріївна,
аспірантка кафедри банківської справи
(Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу)
17. Податкові надходження від банківської системи України

Хілемський Віктор Юрійович, магістр Академії ДПС України

на головну

на початок