Секція 5. Системи підтримки прийняття рішень
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

корпус Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, кім. 104                

Ситник Віктор Федорович, д.е.н., професор,
завідувач кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету

Ріппа Сергій Петрович, д.е.н., доцент,
начальник відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Академії ДПС України
Погорєловська Ірина Дем’янівна,
начальник сектора програмного забезпечення Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України Академії ДПС України

 

Доповіді:

 

1. Дейтамайнінг у СППР: концепція, розвиток, технології
Ситник Віктор Федорович, д.е.н.,
професор (Київський національний економічний університет)
2. Один із підходів до розробки системи підтримки прийняття рішень при економічно-раціональному управлінні об’єднаннями сільгоспвиробників
Кочура Світлана Никифорівна, ст. науковий співробітник , к.е.н.
Кайдан Любов Іванівна, ст. науковий співробітник, к.е.н.
Духота Євген Вікторович, інженер-програміст
(Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем НАНУ, Міністерства освіти і науки України)
3. Використання ієрархічних лінійних моделей економіки для аналізу монетарної політики в Україні
Ревенко Валерій Лук’янович, д.е.н., професор,
провідний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України
Домрачев Володимир Миколайович, к.ф.-м.н., доцент
Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу
4. Економетричне моделювання в управлінні кредитними ризиками
Терещенко Тетяна Опанасівна, к.е.н., доцент, професор
(Київський національний економічний університет)
5. Диференціальна залежність інфляційного податку
Сторожук Євген Анатолійович, д.ф.-м.н., професор
Коляда Юрій Васильович, к.т.н., доцент
Юн Інна, Корнєв Едуард – студенти (Академія ДПС України)
6. Система оцінки показників рівня життя та податкових надходжень з особистих доходів громадян
Соколик Марія Петрівна, ст. науковий співробітник, к.е.н.,
провідний науковий співробітник
(Інститут економічного прогнозування НАН України)
7. Розробка параметризованого програмного комплексу аналізу фінансового стану підприємства і прийняття рішень з інвестиційних проектів

Клименко Іллона Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент
кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України
Степанова Я.М., Брискін Д.О.
8. Налог на имущество и его влияние на экономическую активность предприятия

Рева Татьяна Михайловна, к.э.н., доцент
кафедры государственных финансов и налогов Днепропетровского государственного финансово-экономического института
9. Технологія побудови експертних систем
Галузинський Григорій Петрович, доцент, к.е.н.
(Київський національний економічний університет)
10. Метамовна модель баз знань для систем підтримки прийняття рішень
Ріппа Сергій Петрович, д.е.н., доцент,
начальник відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Академії ДПС України 11. Особливості інформатизації управління надзвичайними ситуаціями
Одинець Володимир Андрійович, доцент
кафедри інформаційних систем і технологій (Академія ДПС України)
12. СППР у сфері обслуговування населення
Іванова Олена Євгенівна,
асистент кафедри інформаційних систем в економіці (Київський національний економічний університет)
13. Прогнозування поведінки фінансових інструментів за допомогою системи підтримки прийняття рішень фінансового аналізу
Курков Максим Семенович,
асистент кафедри інформаційних систем в економіці (Київський національний економічний університет)
14. СППР у аграрному менеджменті
Тесленко Григорій Степанович, доцент, к.е.н.
(Київський національний економічний університет)
15. До проблеми дослідження інформаційної ефективності фондів ринку
Швабій Костянтин Іванович, ст. наук. співробітник, к.е.н.
(Академія ДПС України)
16. Інформаційний контроль діяльності підприємств: шляхи впровадження
Калюга Євгенія Василівна, к.е.н., доцент
Академії ДПС України
Єгарміна Валентина Дмитрівна,
начальник управління контролю місцевих податкових органів Головного управління внутрівідомчого контролю ДПА України
Юрченко Катерина Григорівна,
викладач Київського торгівельно-економічного університету
17. Деякі шляхи побудови машинних баз даних
Городній О.В.
(Київський національний економічний університет)
18. Мультиагентні системи для управління логістичними бізнес-процесами на підприємствах
Гужва Володимир Миколайович, ст. викладач
(Київський національний економічний університет)
19. Застосування інформаційних систем на основі когнітологічних АРМ для підвищення ефективності податкової роботи
Ганах Наталія Іванівна, к.е.н., доцент
Академії ДПС України
Антонов В.М., к.т.н., доцент
Національного Університету ім.Тараса Шевченка
20. Проблеми створення СППР на базі OLAP-технологій
Галяпа Олександр Володимирович,
аспірант кафедри інформаційних систем в економіці (Київський національний економічний університет)
21. Автоматизація обробки матеріалів Всеукраїнського перепису населення
Годун Віктор Михайлович, доцент, к.е.н.
Каранфілов Микола Сергійович, ст. викладач
(Київський Національний економічний університет)
22. Необхідність прийняття превентивних рішень при впровадженні інформаційних технологій
Погорєловська Ірина Дем’янівна, ст. викладач
(Академія ДПС України)
23. Концепція регіонального порівняльного аналізу в системі соціально-економічного моніторингу регіонів
Гриценко Володимир Ілліч, член-кор. АТН, директор
Кулик Алла Василівна, м.н.с.
(Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України)
24. Необхідність підтримки прийняття рішень у менеджменті фінансових ресурсів
Ткаченко Наталія Володимирівна,
старший викладач кафедри фінансів (Черкаський державний технологічний університет)
25. Ціноутворення продуктів інформаційної діяльності як складова інформаційного маркетингу
Максименко Ольга Леонідівна, асистент кафедри інформаційного менеджменту (Київський національний економічний університет)
26. Сучасні математико-кібернетичні методи, що застосовуються у системах підтримки прийняття рішень
Циганов Олександр Євгенович, аспірант кафедри інформаційних систем в економіці (Київський національний економічний університет)
27. Аналіз функціонування національних інформаційно-обчислювальних систем статистики
Кельдер Таісія Леопольдівна, доцент, к.е.н.
(Запорізький державний університет)
28. Актуарні моделі прийняття рішень у системах пенсійного забезпечення
Ріппа Марія Богданівна, ст. викладач (Тернопільська академія народного господарства)
29. Застосування нейромережних методів кластеризації при прийнятті рішень з фінансового інвестування
Бабур Сергій Миколайович, аспірант кафедри інформаційних систем в економіці (Київський національний економічний університет)
30. Урахування макроекономічних факторів у системі підтримки прийняття рішень при оптимізації портфеля цінних паперів
Глущевський В’ячеслав Валентинович, ст. викладач
Чайковська Марина, магістр (Запорізька державна інженерна академія)
31. Концептуальная модель системы интеллектуальной поддержки принятия решений в страховании
Богачев Никита Юрьевич, аспирант кафедры информатики и АСУ (Национальная металлургическая Академия Украины)
32. Прогнозування демографічного розвитку України
Кравченко Тетяна Григорівна, к. е. н., науковий співробітник
Федорко Анастасія Миколаївна, головний інженер-програміст (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МО України)
33. Оценка и выбор информационно-интеллектуальных ехнологий
Бандорина Лилия Николаевна, ассистент кафедры экономической информатики и АСУ Ковальчук К.Ф., д.э.н., профессор, декан экономического факультета (Национальная металлургическая академия Украины)
А. В. Чадюк, к.т.н., докторант, В. М. Неумоін, к.т.н., докторант (Інститут програмних систем НАН України)
35. Аналіз сучасних напрямів застосування інформаційних технологій у моделюванні економічних систем
Дербенцев Василь Джорджевич, к.е.н., асистент кафедри інформатики
Семьонов Дмитро Євгенович, асистент кафедри інформатики (Київський національний економічний університет)

36. Дослідження задач прийняття рішень з управління фінансовими потоками фірми
Денісова Ольга Олександрівна, к.е.н., доцент
Карпенко Сергій Юрійович, аспірант
(Київський національний економічний університет)
37. Багатоаспектний менеджмент -- як основа управління підприємств

Гончар Людмила Іванівна, аспірант
(Київський національний економічний університет)

на головну

на початок