Секція 6. Інформаційні технології в освіті
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р

корпус Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, кім. 17

Керівники секції:

Гриценко Володимир Ілліч, к.т.н., чл.-кор.
АТН України, директор Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО/МПІ
Жарких Юрій Серафимович, д.ф.-м.н., професор
Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Биков Валерій Юхимович, д.т.н., професор,
директор інституту засобів навчання АПН України

Журавський Вадим Лаврентійович, к. держ. упр.,
начальник навчально-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України, Академія ДПС України

Доповіді:

1. Методологія створення центрів дистанційних технологій навчання
Гриценко Володимир Ілліч, директор, чл. кор. АТН

Кудрявцева Світлана Павлівна, к.т.н., ст. наук. співробітник, завідувач віділу
Колос Валентина Володимирівна, к.т.н., ст. наук. співробітник
(Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки України)
2. Корпоративная информационная система дистанционного обучения с использованием оперативных аналитических средств обработки данных
Порохня Василий Михайлович, профессор, д.т.н.
Иванов Николай Николаевич, к.т.н., доцент
(Запорожская государственная инженерная академия)
3. Стан і перспективи розвитку дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації кадрів державної податкової служби України
Журавський Вадим Лаврентійович, к. держ. упр., начальник відділу
Накай Анатолій Іванович, директор
(Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для ДПС України Академії ДПС України)
4. Комп'ютерний тренажерний комплекс для системи дистанційного навчання економістів
Чаплига Вячеслав Михайлович, д.т.н., професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики
Бакаїм Роман Богданович, завідувач лабораторії корпоративних інформаційних систем
(Львівський банківський інститут НБУ)
5. Интеллектуальные агенты как средство автоматизации роли преподавателя в дистанционном обучении
Щедрина Ася Анатольевна, инженер-программист (Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО/МПИ информационных технологий и систем НАН Украины и Министерства образования и науки Украины)
6.Системна інтеграція обчислювальних ресурсів вищих навчальних закладів
Возняк Сергій Іванович, аспірант кафедри інтелектуалізованих інформаційних технологій (Тернопільська академія народного господарства)
7. Вимоги до онлайнових динамічних моделей в e-курсах

Степаненко Юрій Валерійович
, аспірант
(Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАНУ, Міністерства освіти і науки України)
8. Застосування баз даних при розробці Web-проектів бібліотечних систем вузів

Нечитайло Д.А.,
технік І-ої категорії відділу РОІТ НДЦ
(Академія ДПС України)
9. Комп’ютерний міжпредметний тест зі спеціальності "Економіка підприємств"

Ляшенко Ганна Павлівна, к.е.н.
Постіл Степан Дмитрович, к.т.н., ст.
науковий співробітник (Академія ДПС України)

10. Загальна характеристика автоматизованої системи контролю знань ТЕСТ
Красюк Юлія Миколаївна,
Сидорчук Віктор Віталійович
(Академія ДПС України)
11. Комп’ютерна діагностика навчальних досягнень при підвищенні кваліфікації працівників податкової служби
Пильник Тамара Іванівна,
начальник лабораторії методичного забезпечення Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Академії ДПС України
12. Методи обробки даних в умовах сучасної теорії тестування
Краснова Тетяна Давидівна, к.т.н. (Академія ДПС України)
13. Використання програмного продукту “податки фізичних осіб” у навчальному процесі
Засадна Христина Омелянівна, к.фіз.–мат. н.,
доцент кафедри комп’ютерних технологій
(Львівський банківський інститут)
14. Проблеми та перспективи впровадження електронних форм звітності в учбовий процес

Бєгун А.В., к.е.н., доцент
(Київський національний економічний університет)
15. Можливості використання нових інформаційних технологій навчання при розв’язуванні стохастичних задач
Задорожня Тетяна Миколаївна,
Красюк Юлія Миколаївна (Академія ДПС України)
16. Деякі питання впровадження інформаційних технологій при викладанні спеціально-технічних дисциплін курсантам факультету податкової міліції
Безрученко Володимир Сергійович, к.ф.-м.н, майор податкової міліції
(Академія ДПС України)
17. Particular features of distance foreign language education
O.P. Savenko,
I.D. Garus
(The East Ukrainian Volodymyr Dal National University, Lugansk)
18. Інтернет і нові технології в навчально-виховному процесі підготовки співробітників податкової міліції
Суббот Анатолій Іванович, к. пед. н., доцент
Жаров Анатолій Іванович, к. філос. н.,
професор (Академія ДПС України)
19. Дистанційне навчання – актуальна форма отримання освіти
Сафронова Ірина Олексіївна, ст. викладач
Свириденко Віталія Юріївна, ст. викладач
Дубчак Людмила Василівна, ст. викладач (Кафедра інформаційних систем і технології Академії ДПС України)
20. Організаційні зв’язки в проектному менеджменті інформаційних систем вищих навчальних закладів
Лендюк Тарас Васильович, аспірант (Тернопільська академія народного господарства)
21.Освітні технології у процесі вивчення проблем державотворення
Недюха Микола Петрович, д.філос.н.,
професор (Академія ДПС України)
22. Дистанційні технології – у навальний процес
Манако А.Ф.,
Синиця К.М.
(Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки України)

на головну

на початок