Секція 7. Захист інформації
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

корпус Науково-дослідного центру, к. 112

Керівники секції:

Широчин Валерій Павлович, д.т.н., професор кафедри обчислювальної техніки,
Національний технічний університет України “КПІ”

Давидюк Володимир Сергійович, начальник Головного управління захисту податкової інформації та режимно-секретної роботи ДПА України

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент
кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України

Коваль Олена Володимирівна, головний державний податковий інспектор відділу захисту податкової інформації ДПА України

Доповіді:

1. Напрями захисту інформації, притаманні специфіці податкової служби
Давидюк Володимир Сергійович,
начальник Головного управління захисту податкової інформації та режимно-секретної роботи
Коваль Олена Володимирівна,
головний державний податковий інспектор відділу захисту податкової інформації
(Державна податкова адміністрація України)
2. Контроль захисту обліково-економічної інформації
Микитенко Тетяна Володимирівна, старший викладач
(Академія ДПС України)
3. Інформаційна зброя та захист персональних даних працівників державної податкової служби
Жаров Анатолій Іванович, к.філос.н., професор
Зикун Наталія Іванівна, к.філол.н., доцент
(Академія ДПС України)
4. Проблеми розвитку інформаційної інфраструктури ДПС
Лозовський Євген Васильович,
начальник відділу захисту податкової інформаці ДПА у Донецькій області
5. Проблемы защиты информации в автоматизированных информационных системах ГНА в Луганской области
Капелюховский А.М.,
начальник отдела защиты налоговой информации ГНА в Луганской области
6. Общие вопросы защиты информации в ЛВС
Кузнецов Андрей Николаевич,
начальник отдела защиты налоговой информации ГНА в Запорожской области
7. Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах
Поденежко Олександр Васильович, к.ф.-м.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій
Лич Олександр Валентинович, завідувач лабораторії інформаційних мереж
(Академія ДПС України)
8. Силові деструктивні впливи на комп’ютерні системи
Бачинський Ігор Валерійович,
начальник відділу захисту податкової інформації ДПА у Львівській області
9. Концептуальні аспекти розробки загальної моделі загроз для інформації з обмеженим доступом, яка циркулює на об’єктах інформаційної діяльності органів ДПС України
Зачепило Віталій Станіславович,
головний державний податковий інспектор відділу захисту податкової інформації ДПА у Львівській області
Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н.,
доцент кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України
10. Аналитическое представление сигналов побочного электромагнитного излучения и наводок элементов ЛВС АИС ГНС Украины
Катерноза Константин Алексеевич начальник управления Департамента развития и модернизации государственной налоговой службы Украины
Анкудович Григорий Гвидонович, к.т.н., доцент
11. Каналы утечки информации
Селюк Роман Викторович,
начальник отдела защиты налоговой информации ГНА в Одесской области
12. Система защиты информации в корпоративных сетях
Горбенко Иван Дмитриевич, главный конструктор
Горбенко Юрий Иванович, инженер
Лапин Виктор Валентинович, инженер (АО “Институт информационных технологий”)
13. Механизмы и средства мониторинга безопасности информационных систем
Широчин Валерий Павлович, д.т.н., профессор кафедры вычислительной техники
Мухин Вадим Евгеньевич, канд. техн. наук, доцент
Крамар Дмитрий Игорович, аспирант
(Национальный технический университет Украины “КПИ”)
14. Система защиты информации корпоративной сети на прикладном уровне
Горбенко Иван Дмитриевич, профессор, д.т.н.
Качко Елена Григорьевна, профессор, д.т.н.
(Харьковский национальный университет радиоэлектроники)
15. Новое поколение аппаратных средств криптографической защиты информации “гряда-41”
Столяр Александр Алексеевич, ведущий инженер
Лапин Виктор Валентинович, инженер Горбенко Юрий Иванович, инженер (АО “Институт информационных технологий”)
16. Оптимізація криптоаналізу системи шифрування RSA на основі розподілених обчислень Карпінський Микола Петрович,
Кінах Ярослав Ігорович (Тернопільська академія народного господарства)
17. Дослідження часткових випадків побудови генераторів 128-бітних ключів на основі стандарту ANSI X9.17
Васильцов І., Карпінський Б.,
(Тернопільська академія народного господарства)
Васильків Л.
(Тернопільський державний педагогічний університет)
18. Перспективное направление применения в КЗИ эллиптических кривых
Горбенко Иван Дмитриевич, профессор, д.т.н., заведующий кафедрой БИТ
Збитнев Станислав Иванович, аспирант кафедры БИТ
Поляков Андрей Александрович, аспирант кафедры БИТ
(Харьковский национальный универсистет радиоэлектроники)
19. Обчислення точок на еліптичних кривих над обмеженими полями
Карпінський Микола Петрович, д.т.н., професор
Якименко І.З.
(Тернопільська академія народного господарства)
20. Принципы построения и функционирования многоуровневых центров управления и сертификации ключей
Горбенко Иван Дмитриевич, профессор, д.т.н.
Качко Елена Григорьевна, профессор, д.т.н.
(Харьковский национальный университет радиоэлектроники)
Колесников П.В., старший научный сот рудник (АО “Институт информационных технологий”) 21. Системи виявлення вторгнень в комп'ютерні мережі
Гузій Микола Миколайович, завідувач кафедри, к.т.н., доцент (ЄУФІМБ)
Зубач Микола Іванович, студент (ФТІ НТТУ “КПІ”)
Семко Віктор Володимирович, директор ТОВ “Елан”, к.т.н.
22. Криптографічна система захисту повідомлень корпоративної електронної пошти системи органів ДПС України
Коваль Олена Володимирівна, головний державний податковий інспектор Головного управління захисту податкової інформації та режимно-секретної роботи ДПА України
22. Створення комплексної системи захисту інформації в розподілених корпоративних мережах
Савєл’єв Дмиро Юрійович, директор Державного центру комп’ютерної безпеки
Омельченко Роман Миколайович, начальник відділу комп’ютерної безпеки
23. Інформаційна безпека України: деякі проблеми забезпечення
Медвідь Федір Михайлович, к.ф.н., доцент (Академія ДПС України)

на головну

на початок