Рішення по роботі секцій

1.Iнформацiйннi технологiї та системи в оподаткуваннi
2. Правове регулювання впровадження iнформацiйних технологiй та правоохоронна дiяльнiсть.
3. Банкiвськi iнформацiйнi системи
4. Iнформацiйнi системи та технологiї в економiцi
5. Системи пiдтримки прийняття рiшень
6. Iнформацiйнi технологiї в освiтi
7. Захист iнформацiї

  • Загальні результати
  • Наукові результати
  • Рішення оргкомітету конференції
  • Організаторами конференції традиційно виступили Державна податкова адміністрація України, Академія ДПС України, Київський національний економічний університет (КНЕУ), Націонаьний технічний університет "Київський політехнічний інститут" (КПІ).

    ©Національна академія ДПС України, 2002