Рішення по секції № 4

Інформаційні системи і технології в економіці

ТРЕТЬОЇ  МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

 

Подано матеріалів на виступ - 62, заслухано 40 доповіді (всіх бажаючих). Було відмічено зростання кількості аспірантських виступів на 35% порівняно з ІІ конференцією. Секція відзначає добру роботу організаційного комітету у цілому.

Пропозиції секції:

1.       При підготовці наступної конференції, не закріплювати назв підсекцій, а сформулювати їх за декілька місяців відповідно до змісту робіт.

2.       Надавати можливість учасникам під час проведення конференції користуватись мережею INTERNET і збільшити її пропускну спроможність.

3.       Протягом всього року широко рекламувати конференцію не тільки для країн ближнього зарубіжжя, але і для інших країн (Польща, Англія, США та інші).

4.       Рекомендувати для друку у матеріалах ІІІ міжнародної науково-практичної конференції:

 

(Підсекція 4-1)

1.  Щедрина Олена Іванівна – Методологические аспекти организации маркетинга компании в гипермедийной бреде Internet.

2.  Нікольський Юрій Володимирович, Яцишин Юрій Володимирович – Побудова інтелектуальних систем із застосуванням технології data mining.

3.   Базилевич Роман Петрович, Подольський Ігор Володимирович, Базилевич Петро Романович – Алгоритми та програмні засоби для декомпозиції складових економічних систем.

4.   Бережна Леся Віталіївна – Роль та особливості створення логістичних інформаційних систем.

5.   Бойцун Наталія Євгенівна, Кисельов Олена Михайлівна – Нейронечітке моделювання експертних відносин України з Росією.

6.   Гордієнко Ірина Василівна – Реалізація функцій керування взаємовідношеннями з клієнтами crm в інформаційних системах управління.

7.  Онишко Світлана Василівна – Інформаційні технології та інноваційна модель розвитку економіки.

8.   Грачова Тамара Яківна – Використання економіко-математичних методів як засобу самовдосконалення та консалтингу.

9.   Краснова Тетяна Давидівна, Іванова Лариса Іванівна – Нова економіка: проблеми і рішення.

10. Бондаренко Людмила Миколаївна, Жук Петро Федорович – Застосування інформаційних технологій для виявлення криміногенних чинників у фінансово-економічній сфері.

11. Калюга Євгенія Василівна – Оцінка стану використання комп’ютерної техніки в контрольно-ревізійній роботі.

12. Супрунюк Юрій Іванович – Характерні особливості й перспективи розвитку інформаційних систем у сучасних умовах ринкової економіки України.

13. Цюпко Сергій Вікторович – Інформаційні технології як фактор глобалізації інвестиційно-іноваційних процесів.

14. Галіцин В. К., Кубрушко Ю.О. – Підходи до моделювання інвестиційних процесів в електроенергічній галузі.

15. Тарангул Людмила Леонідівна, Коляда Тетяна Анатолієвна – Застосування інтегрованих показників для оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів.

16. Гороховський О.В. – Модель оцінки конкурентних переваг Інтернет-провайдера.

17. Ткаченко Ігор Іванович – Формування бюджету комплексних компаній з реклами та стимулювання збуту.

18. Лапкин Александр Іванович - Экономико-математическое моделирование инвестиционных программ в судоходстве.

19. Пінчук Н.С, Орленко Н.С. - Інформаційні технології та інструментальні засоби обробки даних маркетингових досліджень з використанням анкет

20. Лебідь Н.П.- Переоцінка основних засобів підприємств та інформаційні технології  її забезпечення.

21. Денісова О.О. - Питання організаційної політики при  створенні віртуального офісу.

22. Ревенко В.Л. - Экономико-математические основы эффективной инвестиционной политики в Украине

(Підсекція 4-2)

1.  Тимашова Л.А., Козлова В.П., Лещенко В.А., Шейко О.Ю. – Информационная поддержка организации виртуальных предприятий.

2.   Точилін Віктор Олександрович, Харенко Світлана Борисівна – Проблема та напрями створення інформаційних систем (на прикладі АПК).

3.   Годун Віктор Михайлович – Автоматизована обробка матеріалів обстежень ділової активності підприємств.

4.   Гудзенко Микола Антонович, Парахін Валентин Володимирович – Документообіг для державних установ та комерційних організацій.

5.   Козак Ірина Антонівна - Технології віртуальних підприємств.

6.   Мейтус Владимир Юльевич – Интелектуализация систем управления производством.

7.  Татарчук М.І., Сапун А.В. – Організація електронного документообігу в корпоративних інформаційних системах.

8.  Тимашова Лиана Анатолиевна, Каминский А.Г., Гончаренко О.И. – Функциональные и информационные аспекты виртуальных предприятий.

9.  Тимашова Ліана Анатоліївна, Степаненко Ольга Петрівна – Інформаційні технології в антикризовому управлінні підприємством.

10. Тур Людмила Петровна, Таран Лариса Юрьевна, Яненко Лариса АлександроваИнформационные технологии в проектировании и контроллинге логистических бизнес-процессов виртуальных предприятий.

11. Цимбалюк Світлана Ярославівна, Сафронова Ірина Олексіївна, Іванова Тетяна Сергіївна – Шляхи удосконалення системи управляння в умовах інформатизації.

12. Помазун Оксана Миколаївна – Моделювання бізнес-процесів на підприємстві.

13. Брильов Сергій Іванович – Моделювання показників договорів страхування життя.

14. Чугаєв Анатолій Олександрович – Комп’ютерні технології в управлінні запасами підприємства.

15. Морозюк Тетяна Володимирівна – Методи та інструментальні засоби управління агро бізнесом.

16. Ковальчук Константин Федорович, Губинская Дарья Алексеевна – Модель эколого-экономической оценки эмиссии парниковых газов при производстве энергии в Украине.

17. Ковальчук Константин Федорович, Буряк Р.А. – мониторинг эластичности спроса на колесопрокатную продукцию.

18. Пахомов Олексій Миколайович – Порівняний аналіз Case – засобів моделювання бізнес – процесів підприємства.

Керівники секції:

Ільченко М. Ю., д.е.н., професор

Ємченко Ю.Б.,

Яцишин Ю.В., к.ф-м.н., доцент

Сафронова І.О., ст. викладач кафедри інформаційних    систем і технологій Академії ДПС України

 

на головну

на початок