Рішення по секції № 1

Інформаційні технології та системи в оподаткуванні  

ТРЕТЬОЇ  МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

На секції зареєструвалось 40 учасників, що у 1.5 раза більше попередньої конференції. На сайті конференції відкрита сторінка форуму за науковими напрямами. На секційних засіданнях було заслухано 25 доповідей,  і повідомлень, що в основному мали практичне спрямування.

Наукові ідеї та розробки, що презентувались у доповідях на конференції можуть бути рекомендовані для більш детального вивчення щодо використання при створенні єдиної інформаційної системи податкової служби України. Запропоновані підходи та методи можуть розглядатись як наукова база для створення систем оперативного аналізу податкової інформації, побудови на їх основі систем підтримки прийняття рішень у процесах адміністрування податків.

Науково — практичним змістом відрізнялись, також, доповіді наступних учасників:

1.     Лощинін М.Б. "Предварительные результати непараметрического моделирования теневой деятельности физических лиц";

2.     Резничено Н.П. “Тіньова економіка  та податковий тягар у постсоціалістичних країнах: емпіричне дослідження” ;

3.     Костіна Н.І., Сучок С.В. “Автоматизація моделювання  за допомогою транслятора автоматних моделей”;

4.    Семирга М.І, Редич О.В. "Дискримінантний аналіз ризику втрати податкоспроможності";

5.     Єфименко Т.І. “СППР в діяльності ДПА у Запорізькій обл.” , 

6.     Тимонін Ю.І.,  "Розпізнавання тіні  бізнесу",

7.    Бабак О.В. Гасанов А.С. “Принцип редукции информации при анализе процесов налогообложения”

8.    Гацька Л.Л., Скрипник А.В. “Мотивація до ухилення від сплати податків”

9.     Степашко В.С., Коппа Ю.В. “Залежність якості пронозування податкових ндходжень від довжини статистичної вибірки”

10. Васильєв В.І., Суровцев І.В., Еш С.М. “Алгоритми що маскують пошук аномальних тенденцій у фінансовій діяльностті підприємства”;

11. Редич О.В. “Оцінка точок Лаффера на основі двопараметричного методу”

12. Дубіна О.М. “Інформаційне  забезпечення формування бази оподаткування лісового господарства У країни

Висновки та пропозиції секції:

1.     Відзначити як такі, що мають практичне спрямування вищезазначені доповіді і рекомендувати авторам підготувати статті  до друку у журналі "Науковий вісник" (Академія ДПС України)  та  “Моделювання та інформаційні системи в економіці” (КНЕУ) у 2002 році (у відповідності із наказом ДПАУ 124 від 25.03.2002 р. ,№ 1042 від 13.05.2002 р.(АДПСУ).

(Відповідальний: Костіна Н.І.)

2.     Пропонувати до друку у збірнику  матеріалів тези учасників, що безпосередньо прийняли участь у конференції у відповідністю із вимогами.

 (Відповідальний Редич О.В.)

3.     Для адекватного відображення напрямів досліджень, що презентуються на секції змінити назву “Інформаційні технології та  системи в оподаткуванні” на “Моделювання та інформаційні технології в оподаткуванні”     

4.     Продовжити адміністрування віртуального форуму конференції на WEB-сторінці nc.ufei.ukrsat.com з метою постійного моніторингу стану наукових розробок у галузі інтелектуального аналізу економічної інформації, систем підтримки прийняття рішень, проведення  віртуальних семінарів секцій для оцінки попередніх результатів досліджень, підтримки контактів між учасниками конференції. Для інформаційної підтримки підтримки сайту передбачити фінансування з початку фінансового року 2003 у відповідності із кошторисом.

(Відповідальний Редич О.В.)

5.     Для доступу регіональних ДПА до ресурсів конференції, зокрема для створення “Зеркала” сайту  nc.ufei.ukrsat.com у корпоративній межі ДПА України абезпечити доступ до корпоративного серверу Центру  10.10.28.128 у областях.

(Відповідальний Семирга М.І.)

6.     З метою інтеграції наукових напрацювань конференції у інформаційній системі ДПА України кафедрі “Інформаційних технологій в оподаткуванні” (Центр ППК) розробити технічне завдання та кошторис наукової теми “Дослідження методів та засобів інтелектуального аналізу податкової інформації  з метою створення систем підтримки управлінських рішень у оподаткуванні”.

(Відповідальні: Ріппа С.П., Редич ОВ.)

7.     Для цілеспрямованого дослідження та розробки моделей податкових процесів сформувати опосередковану, очищену від конфединціальної інформаії базу даних платників податків за узгодженими параметрами.

(Відповідальний Семирга М.І., Редич О.В.)

8.     Опрацювати можливість формування спільного наукового дослідження (ДПА України, Академія ПС України, Інститут підприємництва і сучасних технологій, м. Житомир) за напрямом “Ідентифікація параметрів тіньового бізнесу”.

(Відповідальні: Костіна Н.І., Тімонін Ю.О.)

9.     Опрацювати можливість доступу науковців до бібліотеки ДПА України (Львівська площа 6)

(Відповідальний: Лощинін М.Б.)

10. Врахувати наукові ідеї, представлені у відмічених доповідях при розробці програми модернізації інформаційної системи ДПС України.

Керівники секції:

Росоловський В.М.,

заступник Голови ДПА України, к.т.н.,                  

 

Костіна H.I., професор кафедри податкової

політики та оподаткування Академії ДПС України, д.е.н.,

 

Семирга M.I., начальник Головного управління

АІС "Податки" ДПА України,                                       

 

Редич О.В.  начальник інформаційно-методичного

відділу  Центру ППК  

на головну

на початок