Рішення по секції № 2

“Правове регулювання впровадження інформаційних технологій та правоохоронна діяльність”  

ТРЕТЬОЇ  МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

1. Вивчити питання і виступити з клопотанням перед ВАК України про зарахування як фахових при захисті дисертацій матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, які опубліковані у відповідних збірниках.

2. Рекомендувати при проведенні чергової міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” створити окрему секцію “Проблеми боротьби з комп’ютерною злочинністю”.

3. Рекомендувати вузам правоохоронного профілю включити у навчальні плани підготовки фахівців в межах спеціальності “Правознавство” і “Правоохоронна діяльність” спецкурс чи дисципліну “Злочини у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж”, чи “Протидія злочинам у сфері інформаційних та інших високих технологій”.

4.Налагодити взаємодію між представниками вузів, наукових установ та працівниками практичних підрозділів з метою консолідації зусиль по правовому забезпеченню безпеки інформаційного простору України, аналізу, прогнозування криміногенних процесів у сфері інформаційних технологій та боротьби з комп’ютерною злочинністю.

5.   Клопотатися про друк у фаховому журналі “Науковий вісник АДПСУ” кращих виступів:

-      Попередження податкових правопорушень в умовах використання інформаційних технологій

Цимбал Петро Васильович, к. ю. н., доцент

Постіл Наталія Степанівна, магістр

(Академія ДПС України)

-       Подготовка оперативных сотрудников для борьбы с правонарушениями в сфере информационных технологий

Рыжков Эдуард Владимирович, к. ю. н., начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности в сфере информационных технологий

(Донецкий институт внутренних дел МВД Украины)

-       Кримінально-правова боротьба з комп’ютерними злочинами: проблеми удосконалення

Усатий Григорій Олександрович, к. ю. н., доцент, заступник начальника відділу Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Академія ДПС України

-         Використання інформаційних технологій у виявленні та розслідуванні податкових злочинів

Лисенко Володимир Васильович, к. ю. н., доцент, начальник лабораторії, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Академія ДПС України

-         Необхідність взаємодії для виявлення і розслідування податкових злочинів

Мигрин Ганна Петрівна, викладач кафедри кримінального права,

процесу та криміналістики, Академія ДПС України

-       Використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій з метою отримання доказів

Чигирина Галина Леонідівна, ст. викладач, Академія ДПС України

-       Кримінально-правові аспекти боротьби з комп’ютерною злочинністю

Заруба Петро Іванович, Академія ДПС України

-       Паростки комп’ютерної злочинності в Україні та спроби їх подолання

Білецька Ганна Миколаївна, спеціаліст, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Академія ДПС України

Керівники секції:

Антипов В.І., к.ю.н., доцент

Попович В.М., к.ю.н., доцент

Усатий Г.О., к.ю.н., доцент

на головну

на початок