Рішення по секції № 3

Банківські інформаційні системи

ТРЕТЬОЇ  МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

На секцію було подано 17 тез доповідей, з доповідями на засіданні секції виступили 11 доповідачів:

1. Підходи до проектування сховищ даних у банківських закладах .Ситник Н.В., к.е.н., доцент, КНЕУ
2. Рейтингова оцінка фінансової стійкості комерційного банкуВітлінський В.В, професор, д.е.н., КНЕУ; Пернарівський О.В., доцент, к.е.н., Академія ДПС України
3. Внедрение банковских информационных систем в офшорных зонах Муртазаева Г.Н., к.э.н., Академия ГНС Украины
4. Экономико-математическое моделирование и разработка системы управления рисками в банке
Щелоков А. Н., начальник Управления анализа и оценки рисков АКБ “Надра”.
5. Введення у проблему побудови сховищ даних банку Тимошенко О.О., провідний фахівець відділу підтримки звітності управління впровадження і супроводження Департаменту інформаційних технологій АППБ “АВАЛЬ”
6.  Об одном подходе к построению обобщенной экономико-математической модели процесса управления финансами в коммерческом банкеПритоманова О.М., ст. преподаватель, Днепропетровский национальный університет
7. Математичні моделі планування та розвитку філіальної мережі банку Бібік І. Г., молодший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інормаційних технологій та систем НАН України та МО України  
8. Автоматизація процесів планування та виконання кошторису
Кривоносова В.Ю., економіст ОПЕРУ НБУ
9. Електронна сертифікація банків та забезпечення надійності здійснення операцій Ткаченко М.І., аспірант Тернопільської академії народного господарства
10. Перспективи банківської інформаційної системи України в умовах ринкової економіки незалежної держави Мацола М.В., Гоцуляк Т.С., Тернопільська академія народного господарства
11. Податкові надходження від банківської системи України Хілемський В.Ю., магістр Академії ДПС України
      Учасники конференції відзначили, що на сьогодні практично завершився етап розробки та впровадження в банківських установах інтегрованих автоматизованих банківських систем (АБС), що орієновані в переважній більшості на вирішення транзакційних, облікових задач класу OLTP Характерним напрямком сьогодення є удосконалення існуючих систем шляхом розширення класів задач та використанням сучасних інформаційних технологій. Одним з напрямків розширення задач, що вирішуються в АБС є включення до їх складу оптимізаційних задач, які б дозволили оптимізувати відсоткові ставки, розміри кредитного та депозитного портфелей, а також мінімізувати банківські ризики. Традиційні інформаційні системи автоматизації банківської діяльності не можуть забезпечити достатній рівень реалізації потреб прийняття рішень та стратегічного керування банками. Можливими (найперспективнішими)  напрямками удосконалення АБС є впровадження в банках таких новітніх технологій як сховища даних (Data WareHouse), системи оперативного аналізу даних (OLAP), системи підтримки прийняття рішень (DSS).
       Що стосується сховищ даних, то в цьому напрямку не до кінця вирішені теоретичні проблеми їх проектування для банківських закладів. Складність вирішення цієї проблеми полягає в тому, що банки характеризуються територіальною розгалуженістю, значною кількістю видів діяльності та численними зовнішніми зв"язками.Створення корпоративних банківських сховищ дозволить виконувати  оперативний аналіз даних банківської діяльності за такими напрямками: аналіз клієнтської бази банку, дистанційний аналіз банків, аналіз фінансової діяльності банку, аналіз бюджетування  банку, аналіз ризиків, аналіз різноманітної управлінської та фінансової звітності, аналіз загроз економічній безпеці банку.Учасники конференції відзначили, що в цьому напрямку  відсутні грунтовні вітчизняні теоретичні дослідження.Учасники роботи секції  звернулися до організаторів з пропозицією проводити більш дієву рекламу своєї конференції для залучення на неї більшого кола фахівців в сфері розробки та впровадження банківських інформаційних технологій.        При проведені конференції такого рівня доцільно проводити рецензування тез та розмежувати теоретичні і пракладні розробки за окремими секціями. При цьому надавати переваги висвітленню вітчизняних розробок та їх практичному застосуванню в Україні.Розглянути пропозицію щодо зміни назви секції на “Банківські інформаційні технології, моделі та інтелектуалізовані системи”, що дасть змогу збільшити кількість учасників.Керівники секції: Романенко Віктор Демидовичд.т.н., професор, заступник директора ННК "Інститут прикладного системного аналізу" Ситник Ніна Василівна - к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем в економіці, КНЕУ Пернарівський Олександр Васильович - к.е.н., доцент кафедри державних фінансів Академії ДПС України
17 травня 2002 р.

на головну

на початок