Рішення по секції № 7

Захист інформації  

ТРЕТЬОЇ  МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

Заслухали:

1.Напрями захисту інформації, притаманні специфіці податкової служби

Давидюк Володимир Сергійович, начальник Головного управління захисту податкової інформації та режимно-секретної роботи

Коваль Олена Володимирівна, головний державний податковий інспектор відділу захисту податкової інформації

(Державна податкова адміністрація України)

Питання:

Порядок обміну інформацією з метою внесення сигнатур нових вірусів в антивірусну базу відповідних антивірусних продуктів при взаємодії ланок район – область – центр.

Поняття вірусної атаки та епідемії.

Порядок організації анти вірусного захисту на рівні обласного підрозділу.

 

2.Проблемні питання при проведенні інспектування державних органів з приводу ТЗІ.

Філоненко Юрій Іванович, Головне управління інспектування та контролю ДСТСЗІ СБ України.

Питання:

Порядок отримання держорганізацією переліку та безпосередньо документів з ТЗІ, що необхідні при проведенні перевірок ДСТСЗІ СБУ.

 

3.Комплексна система анти вірусного захисту.

 Кохановський Олексій Ігоревич, начальник відділу ДСТСЗІ СБУ.

Питання:

Тестування антивірусних засобів перед введенням в експлуатацію.

 

4.Порядок створення комплексної системи захисту інформації в автоматизовані\их інформаційних системах.

Хоцінський Юрій Іванович

Питання:

Вимоги щодо атестації приміщень за 4 категорією.

 

5. Проблеми розвитку інформаційної інфраструктури ДПС

Лозовський Євген Васильович, начальник відділу захисту податкової інформації ДПА у Донецькій області

Питання:

Проблемні питання при переведенні підрозділів роботи з базами даних з районного на обласний рівень.

 

6.Проблемы защиты информации в автоматизированных информационных системах ГНА в Луганской области

Капелюховский А.М., начальник отдела защиты налоговой информации ГНА в Луганской области.

Питання:

 Особливості реалізації розподіленого доступу до інформаційних ресурсів  рівня район-область.

 

7.Общие вопросы защиты информации в ЛВС

Кузнецов Андрей Николаевич, начальник отдела защиты налоговой информации ГНА в Запорожской области.

Питання:

Особливості побудови структурованих кабельних систем.

 

8. Силові деструктивні впливи на комп’ютерні системи

Бачинський Ігор Валерійович, начальник відділу захисту податкової інформації ДПА у Львівській області

Питання:

Які організаційні заходи зменшують можливість силового деструктивного впливу на кабельні системи локальних обчислювальних мереж.

 

9.Концептуальні аспекти розробки загальної моделі загроз для інформації з обмеженим доступом, яка циркулює на об’єктах інформаційної діяльності органів ДПС України

Зачепило Віталій Станіславович, головний державний податковий інспектор відділу захисту податкової інформації ДПА у Львівській області

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України

Питання:

Процес розробки профілю захищеності для локальних робочих місць, що призначені для обробки інформації  “Для службового використання”

 

10. Аналитическое представление сигналов побочного электромагнитного излучения и наводок элементов ЛВС АИС ГНС Украины

Катерноза Константин Алексеевич начальник управления Департамента развития и модернизации государственной налоговой службы Украины

Анкудович Григорий Гвидонович, к.т.н., доцент

Питання:

Застосування методу визначення безперервного секвентного сигналу для визначення структури ПЕМВ в часовій та спектральній складовій за межами корпусу ПК.

 

11. Каналы утечки информации

Селюк Роман Викторович, начальник отдела защиты налоговой информации ГНА в Одесской области

Питання :

Засоби визначення закладних пристроїв, що використовувались, та їх можливості.

 

12.Механизмы и средства мониторинга безопасности информационных систем

Широчин Валерий Павлович, д.т.н., профессор кафедры вычислительной техники

Мухин Вадим Евгеньевич, канд. техн. наук, доцент

Крамар Дмитрий Игорович, аспирант

(Национальный технический университет Украины “КПИ”)

Питання:

Для якої кількості робочих станцій локальної мережі може використовуватись наведена методика оцінки ризику.

 

13.Система защиты информации корпоративной сети на прикладном уровне

Горбенко Иван Дмитриевич, профессор, д.т.н.

Качко Елена Григорьевна, профессор, д.т.н.

(Харьковский национальный университет радиоэлектроники)

Питання:

Де використовуються вже реалізовані апаратні засоби криптографічного захисту.

Під які операційні платформи побудовані модулі криптографічних перетворень.

Особливості реалізації цифрового підпису для різних операційних платформ.

 

14.Принципы построения и функционирования многоуровневых центров управления и сертификации ключей

Горбенко Иван Дмитриевич, профессор, д.т.н.

Качко Елена Григорьевна, профессор, д.т.н.

(Харьковский национальный университет радиоэлектроники)

Колесников П.В., старший научный сот рудник

(АО “Институт информационных технологий”)

Питання:

Особливості підтвердження цифрового підпису для багаторівневого центру сертифікації ключів.

 

15.Криптографічна система захисту повідомлень корпоративної електронної пошти системи органів ДПС України

Коваль Олена Володимирівна, головний державний податковий інспектор Головного управління захисту податкової інформації та режимно-секретної роботи ДПА України

Питання:

Де використовується алгоритм асиметричного криптографічного перетворення, а для якої процедури симетричний алгоритм.

Чому використовується система додаткової надбудови над засобами роботи з електронною поштою, а не використовується стандартні програмні продукти.

 

16.Створення комплексної системи захисту інформації в розподілених корпоративних мережах

Савєл’єв Дмиро Юрійович, директор Державного центру комп’ютерної безпеки

Омельченко Роман Миколайович, начальник відділу комп’ютерної безпеки

Питання:

Порядок проведення робіт, що передують моменту створення технічного завдання.

  

 17.Інформаційна зброя та захист персональних даних працівників державної податкової служби

Жаров Анатолій Іванович, к. філос. наук, професор

Зикун Наталія Іванівна,         к. філол. наук, доцент

 

Вирішили:

1. Опублікувати тези доповідей виступаючих

 

2. По можливості опублікувати у фаховому журналі наступні доповіді:

 -Катернозу Костянтина Олексійовича

 Аналитическое представление сигналов побочного электромагнитного излучения и наводок элементов ЛВС АИС ГНС Украины;
-Горбенко Иван Дмитриевич, профессор, д.т.н., Качко Елена Григорьевна, профессор, д.т.н. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники)

Колесников П.В., старший научный сот рудник, (АО “Институт информационных технологий”)

 Система защиты информации корпоративной сети на прикладном уровне

 -Крамара  Дмитра Івановича

Механизмы и средства мониторинга безопасности информационных систем

Даним доповідачам рекомендовано продовжити роботи за даними напрямками та відзначено особливу актуальність представленої тематики.

Керівники секцій:

Широчин Валерій Павлович, д.т.н., професор кафедри обчислювальної техніки, Національний технічний університет України “КПІ”

Давидюк Володимир Сергійович, начальник Головного управління захисту податкової інформації та режимно-секретної роботи ДПА України

Антоненко Володимир Мефодійович, к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України

Коваль Олена Володимирівна, головний державний податковий інспектор відділу захисту податкової інформації ДПА України

на головну

на початок